қазақша · русский · english
 
 
 

 

Атауы


Құжат нөмірі


Күшіне ену күні


Соңғы өзгерістер мен толықтырулардың күні

1

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

319-III

27 шілде 2007 жыл

04.07.2018 ж.

2

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы

407-IV

18 ақпан 2011 жыл

04.07.2018 ж.

3

«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы.

420

16 қазан 2013 жыл

29.10.2018 ж.

4

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым бұйрығы

 

152

20 сәуір 2011 жыл

12.10.2018 ж.

5

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.

729

29 желтоқсан 2016 жыл

22.05.2018 ж.

6

«Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы.

554

30 желтоқсан 2011 жыл

29.08.2018 ж.

7

«Жоғары оқу орындарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

66

14 ақпан 2017 жыл

05.04.2018 ж.

8

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов»

595

30 қазан 2018 жыл

 

9

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

600

31 қазан 2018 жыл

 

10

«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

338

13 шілде 2009 жыл

31.10.2018 ж.

11

Қазақстан Республикасы  Үкіметінің қаулысымен

бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары»

499

 17 мамыр 2013 жыл

 

07.04.2017 ж.

12

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  Қаулысы

292

13.05.2016 жыл

15.08.2017 ж.

13

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  бұйрығы

125

18 наурыз 2008 жыл

25.09.2018 ж.

14

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

19

20 қаңтар 2015 жыл

31.10.2018 ж.

15

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

506

4 желтоқсан 2014 жыл

31.10.2018 ж.

16

«Әскери, арнаулы оқу орындарын, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары профессор-оқытушылар құрамының жалпы санын есептеу үшін білім алушылар санының оқытушыларға орташа арақатынасын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

606

31 қазан 2018 жыл

 

17

«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

116

7 ақпан 2008 жыл

16.10.2018 ж.

18

«Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  Қаулысы

460

24 шілде 2018 жыл

 

19

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

569

13 қазан 2018 жыл

 

20

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1080

23 тамыз 2012 жыл

15.08.2017 ж.

21

«Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

126

31 наурыз 2011 жыл

28.09.2018 ж.

22

«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңы

285-V

9 ақпан 2015 жыл

13.06.2018 ж

28512