қазақша · русский · english
 
 
 

 

Диссертациялық кеңестер 2024

 

Философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абая атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестер бойынша ақпарат

 

1) 8D012 - Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы (6D010100 - Мектепке дейінгі білім және тәрбие) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

2) 8D013 - Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау (6D010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

3) 8D015 - Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша педагогтарды даярлау (6D011100 - Информатика)  бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

4) 8D019 - Арнайы педагогика бойынша мамандарды даярлау (6D010500 - Дефектология/ 8D01901 - Арнайы педагогика мамандарын даярлау) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

5) 8D011 - Педагогика және психология (6D010300/8D01101 - Педагогика және психология) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

6) 8D017 - Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау (6D011700/8D01701 -Қазақ тілі мен әдебиеті)бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

7) 8D017 - Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау (6D011800/8D01702 - Орыс тілі мен әдебиеті) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

8) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау (6D011300/8D01513 - Биология), 8D051 - Биология және сабақтас ғылымдар (6D060700/8D05101 - Биология) бағыттары бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

9) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау (6D011600/8D01515 - География) және 8D052 - Қоршаған орта (6D060900/8D05203 - География) бағыттары бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

10) 8D016 - Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау (6D011400/8D01601 - Тарих) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

11) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау (6D011200/ 8D01510 - Химия) және  8D053 - Физика және химия ғылымдары (6D060600/8D05301 - Химия) бағыттары бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

12) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау (6D010900/8D01501 - Математика, 6D011000/8D01504 - Физика) бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

13) 8D053 - Физикалық және химиялық ғылымдар (6D060400/8D05302 - Физика)  бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

14) 8D023 - Тілдер және әдебиет (6D021300/8D02314 - Лингвистика)  бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

15) 8D054 - Математика және статистика (6D060100 / 8D05401 - Математика) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

16) 8D023 - Тілдер және әдебиет (6D020500/8D02301 - Филология, 6D021400/8D02308 - Әдебиеттану) бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

 

 

Диссертациялық кеңестер 2021-2022

 

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абая атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестер бойынша ақпарат

 

1) 8D012 - Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы (6D010100 - Мектепке дейінгі білім және тәрбие) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

2) 8D013 - Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау (6D010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

3) 8D015 - Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша педагогтарды даярлау (6D011100 - Информатика)  бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

4) 8D019 - Арнайы педагогика бойынша мамандарды даярлау (6D010500 - Дефектология/ 8D01901 - Арнайы педагогика мамандарын даярлау) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

5) 8D011 - Педагогика және психология (6D010300/8D01101 - Педагогика және психология) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

6) 8D017 - Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау (6D011700/8D01701 -Қазақ тілі мен әдебиеті)бағыты бойынша  философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

7) 8D017 - Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау (6D011800/8D01702 - Орыс тілі мен әдебиеті) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

8) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау (6D011300/8D01513 - Биология), 8D051 - Биология және сабақтас ғылымдар (6D060700/8D05101 - Биология) бағыттары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

9) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау (6D011600/8D01515 - География) және 8D052 - Қоршаған орта (6D060900/8D05203 - География) бағыттары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

10) 8D016 - Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау (6D011400/8D01601 - Тарих) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

11) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау (6D011200/8D01510 - Химия) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

12) 8D015 - Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау (6D010900/8D01501 - Математика, 6D011000/8D01504 - Физика) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

13) 8D053 - Физикалық және химиялық ғылымдар (6D060400/8D05302 - Физика)  бағыты бойынша  философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

14) 8D023 - Тілдер және әдебиет (6D021300/8D02314 - Лингвистика)  бағыты бойынша  философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

15) 8D054 - Математика және статистика (6D060100 / 8D05401 - Математика) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

16) 8D023 - Тілдер және әдебиет (6D020500/8D02301 - Филология, 6D021400/8D02308 - Әдебиеттану) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

 

Диссертациялық кеңестер 2020

 

Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абая атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестер бойынша ақпарат

 

1) Химия мамандығы бойынша бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

2) Биология мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

3) Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

4) Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

5) Информатика мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

6) Физика мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы.Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

7) Тарих мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы.Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

8) Филология, Әдебиеттану мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

9)  Лингвистика мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

10) Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме  бойынша көрсетілген.

11) Дефектология мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.
12) География мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.
13) Мектепке дейінгі білім беру және тәрбие мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.
14) Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.

15) Математика мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңестің құрамы. Толығырақ... сілтеме бойынша көрсетілген.