қазақша · русский · english
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламалары

(2023-2024 оқу жылы)

 

Біліктілікті арттыру курсы авторы (лары)

Біліктілікті арттыру курсы тақырыптары

Педагогика және психология институты

1

Абаева Г.А.

Инклюзивті білім беру орта білім беру ұйымдарындағы балаларды қолдау жүйесі ретінде (80 сағат)

2

Аксакалова Ж.К.

Касымова Г.К.

Білім беру үдерістерін психологиялық қамтамасыз ету (80 сағат)

3

Бегалиева Н.Ү.

Мектептегі зорлық зомбылық: анықтау, жою, алдын алуда заманауи психологиялық әдіс-тәсілдер (80 сағат)

4

Берикханова А.Е.

Action Research - педагог-зерттеуші моделін қалыптастыру негізі (80 сағат)

5

Даурамбекова А.А.

Ым-ишара тілі және сурдоаударма негіздері (80 сағат)

6

Жумабаева А.Е. Астамбаева Ж.К.

Бастауыш сынып оқу пәндерінің сапалы білімді қамтамасыз ету алгоритмдері (80 сағ)

7

Исалиева С.Т.

Академиялық жазылым. Ғылыми мақаланы жазу (72 сағ)

8

Кемешова А.М.

Инклюзивті білім берудегі аксиологиялық тәсіл негіздері (80 сағ)

9

Колумбаева Ш.Ж.

Атабекова Б.Б.

Педагог мамандығына кіріспе» факультатив пәнінің теориясы мен тәжірибесі (80 сағат)

10

Кошербаева А.Н.

Білім берудегі менеджмент: нормативтік және тұжырымдамалық аспектілер (80 сағат)

11

Кошербаева А.Н.

Бегимбетова Г.А.

Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен тәжірибесі (80 сағат)

12

Кошербаева А.Н.

Мектептегі өзгерістерді басқару (80 сағат)

13

Лебедева Л.А., Акпаева А.Б., Астамбаева Ж.К.

Бастауыш сыныптарда математика оқытуды ұйымдастырудың мазмұны мен әдістемесінің ерекшеліктері  (80 сағат)

14

Оракова А.Ш.

Акжолова А.Т.

Шағын жинақты мектептерде оқу-тәрбие процессін ұйымдастыру және басқару (80 сағат)

15

Оракова А.Ш.

Наметкулова Ф.Д.

Тьюторлықты ұйымдастырудағы, сабақты зерттеу (Lesson Study) және іс-әрекеттегі зерттеу (Action Reseach) процестерін модельдеудегі педагогикалық дизайн(80 сағат)

16

Рсалдинова А.К., Кемешова А.М.

Орта білім беру жүйесінде инклюзивті білім беру ортасын жобалау (80 сағат).

17

Кыякбаева У.

Жакупова А.

Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі трендтердің тәжірибеге трансформациялануы (80 сағат)

18

Кыякбаева У

Оракова А

Цифрлық білім беруде  мектепке дейінгі  ұйымдардың инновациялық қызметін әдістемелік сүйемелдеу (80 сағат)

19

Исалиева С.Т.

Функционалдық ғылыми сауаттылық негіздері (80 сағат)

Математика, физика және информатика институты

20

Әбілқасымова А.Е.

Жадраева Л.У.

Нурбаева Д.М.

Мектеп алгебра курсын оқытудың заманауи тәсілдері (80 сағат)

21

Әбілқасымова А.Е.

Жадраева Л.У.

Нурмухамедова Ж.М.

Мектепте математикалық анализ негіздерін оқыту әдістемесі (80 сағат)

22

Әбілқасымова А.Е.

Наметкулова Ф.Д.

Білім сапасын арттыру контексінде физика мұғалімдерінің пәндік-әдістемелік құзыреттіліктерін дамыту (80 сағат)

23

Әбілқасымова А.Е.

Туяков Е.А.

Ардабаева А.К.

Орта мектепте геометрияның практикалық қосымшаларын оқыту (80 сағат)

24

Бисембаев К. Б.

Жаменкеев Е. К.

Хамраев Ш. И.

Насирова Д. М.

Тезекеев С.М.

Курмангалиева В. О.

Заманауи физика: теория мен практика (80 сағат)

25

Жабаев Е.Х.

Тұрашова Ш.П.

Амангельдин А.А.

Наурызбаев Д.Б.

Білім берудегі цифрлық сауаттылық: заманауи әдістер мен технологиялар (80 сағ)

26

Ошанова Н.Т.

Сейдуәлі Қ.Б.

Сейсенбекова П.Б.

Білім берудегі жасанды интеллект (AI): заманауи әдістер мен технологиялар (80 сағат)

Филология институты

27

Абишева С.Дж.

Куатова Г.А.

Хавайдарова М.М.

 

28

Қабатай Б.Т.

«Әдебиеттік оқу сабақтарында оқылым және жазылымды дамыту стратегиялары» (80 сағат)

29

Ильясова Нагима Абзелбековна

«4К» моделін қазақ тілін оқытуда қолдану және лингвистикалық интерпретация (80 сағат)

30

Аяпова Т.Т., Кемелбекова З.А.,

Дегтярева К.С., Есенаман С.Е

CLIL Excellence: оқытушылардың кәсіби дамуының кешенді тәсілі (ІІ кезең) (80 сағат)

31

Аяпова Т.Т.

Кемелбекова З.А.

Дегтярева К.С.

Исмаилова Д.Б.

CLIL Excellence: оқытушылардың кәсіби дамуының кешенді тәсілі (І кезең) (80 сағат)

32

Сейдалиева Г. О., Тулегенова М.Б., Серікбай М.М.

Excellence: оқытушылардың кәсіби дамуына кешенді тәсіл».

IV кезең «АҒЫЛШЫН ТІЛІ (А1 - А2 деңгейі)» (80 сағат)

33

Сейдалиева Г. О., Есенаман С.Е Исмаилова Д.Б.

Excellence: оқытушылардың кәсіби дамуына кешенді тәсіл».

IV кезең «АҒЫЛШЫН ТІЛІ (B1 - B2 деңгейі)» (80 сағат)

34

Абишева О.Т.

Ержанова Ф.М.

Серикова С.К.

Заманауи педагогикалық білім беру мәнмәтіндігі стресс-менеджмент: цифрлық трансформация жағдайындағы инновациялық технология. «Стресстегі оптимистік басқару!» (80 сағат)

Сорбонна-Қазақстан институты

35

Канабекова М.А.

Каримова М.Д.  

Құрмантаева А.Ж.

«Кәсіпкерлік дағдылары» (80 сағат)

Жаратылыстану және география институты

36

Лайсханов Ш.У.

Исаков Е.Д.

Мектеп географиясын оқытудағы геоақпараттық технологиялардың қолданбалы негіздері (80 сағат)

37

Унербаева З.О., Жусупбекова Н.С., Кулумбетова О.К.

Ғылыми жоба дайындаудың әдіс-тәсілдері және тиімді жолдары (80 сағат)

38

Избасарова Р.Ш.

Қазіргі мектеп жағдайындағы биология мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі (80 сағат)

39

Избасарова Р

Майматаева А

Педагогикалық ЖОО-да жаратылыстану пәндерін оқытудағы заманауи тәсілдер (80 сағат)

Өнер, мәдениет және спорт институты

40

Рабилова З.Ж.

Заманауи көркемдік білім беруді жетілдіру мен жаңғыртудың теориялық-әдіснамалық аспектілері (80 сағат)

41

Стамбекова Ж.К.

Дизайн саласындағы педагогтердің кәсіби құзыреттілігін компьютерлік бағдарламалар арқылы дамыту (80 сағат)

Тарих және құқық институты

42

Таспулатова К.Т.

Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеудің жаңашылдық әдістемесі (72 сағат)