қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Сутеева Ханзада Агибаевна

Сутеева Ханзада Агибаевна

 

Аты-жөні

Сутеева Канзада Агибаевна

Туғанжылы мен күні

19 маусым 1951 жыл

Білімі

1984 ж. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, орта мектептегі тарих оқытушысы

 

 1. Тарих ғылымдарының кандидаты (1984 ж., 27  маусым, №2хаттама);

 2.Доцент (1987 ж. 30 қазан,№10хаттама)

 3. Тарих ғылымдарының  докторы (2007, 28  маусым, №4 хаттама);

 4. Профессор(2008 ж., 28 мамыр,  № 4 хаттама)

ЖОО бітіргеннен кейінгі  атқарған қызметі мен жұмыс орны

1974 ж. қыркұйек - қазан айында Алматы қаласындағы Орта мектептегі тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысы;

1974 жылдан осы уақытқа дейін «Әлем тарихы » кафедрасының оқытушысы:1974-1980 жж. оқытушы; 1980-1987 жж. - аға оқытушы;1987-2008 жж.-доцент;  2008 ж бастап.осы уақытқа дейін-т.ғ.д., «Әлем тарихы » кафедрасының профессоры.

Ғылыми қызығушылығы

Халықаралық қатынастар тарихы, Әлем тарихы мен Қазақстаның тарихнамасы мен дерекнамасы.

Негізгі жарияланымдар

Таяу және алыс шетелдерде жарияланған 100 ғылыми мақалалардың, 2 монографияның, 2оқу құралының, 2 авторлық куәліктің (патент-тің), 10 типтік бағдарламаның авторы.

1. Русская дореволюционная историография Казахстана XVIII - начала XX века. На каз. языке.  Научная монография. - Алматы: Изд-во  «Аманат -ТТ», 2011. - 248 с;

2.«Политика России в Илийском крае Китая в 1871-1881 годах»: монография. - Алматы: изд-во «ИП Тантеева», 2012. - 130 с.

3. Илийский вопрос» в русско-китайских отношениях второй половины XIX в.// Материалы IX международной научно-практической конференции «Ключевые вопросы современной науки 2013». 17-25 апреля 2013 г.  - София.: Белград ООД,2013. - С.60-74.

4.Заключение Санкт-Петербургского договора 1881 года   и разрешение «Илийского вопроса» в русско-китайских отношениях второй половины XIX в.//MaterialsofXIIinternational Researchandpracticeconference. Areas of scientific thought - 2014/2015. December 30, 2014 - January 7, 2015. History. Science and education Ltd Sheffield UK. Page 6-14.

5.Место военной политики в отношениях России и Китая// Материалы II Международной научно-практической  конференции «Россия в зеркале военной истории (К 70-летию Победы в Великой Отечественнной войне 1941-1945 гг.)». В двух томах. Тұм 2. Кострома, 2015 г.- С.102-107.

6.Изучение проблем экономического и социального развития казахского общества в XVIII-XIX вв. в  трудах русских военных историков. На каз.языке. // Вестник КазНПУ имени Абая, №4(47), 2015.- С.15-20.

7.Изучение Казахстана как культурно-историческая парадигма дореволюционного русского востоковедения. На каз.языке. // Материалы  международной научно-практической конференции «Проблемы культурной модернизации в Казахстане», посвященной 80-летию КазНУ имени аль-Фараби.- Алматы. 2015. - С.84-87.

8.Новый взгляд на российскую историографию XIX в., изучавшую колониальную экспансию царской России в Казахстан. На каз. языке. // Вестник КазНПУ имени Абая, , №4(52), 2016.- С.60-68.

9.Независимый Казахстан и мировое сообщество //Материалы международной научно-практической конференции на тему:  «Независимый Казахстан и мировое сообщество», посвященное 25-летию независимости- Алматы,  25.11. 2016. - С.56-60.

10.Применение инновационных технологии в преподавании цикла предметов по всемирной истории в Институте истории и права КазНПУ имени Абая// Материалы международной научно-практической конференции на тему:  «Инновационные техно-логии....». - Алматы,  6.12. 2016. - С.80-86.

11. Роль архивных матералов из фондов Архива Внешней Политики России(АВПР) в разоблачений искажений китайскими историками добровольного характера переселения жителей Илийского края Китая в пределы Российской империи// Аль - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тарих, археология және этнология факультетінің дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы мен ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі Мұрағаттық іс және құжаттама департаментінің ұйымдастыруымен тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. Атабаевты еске алуға арналған «Деректану және архивтану: зерттеулердің жаңа парадигмалары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 6 10.2017. -Алматы, 2017. - 45-53 бб.

12.Центральноазиатская политика Китая в период современности// Материалы международной научно-практической конференции «Международные отношения в Центральной Азии: история и современность», - Алматы, 28 апреля 2017. - 128-132.

13. Центральная Азия в системе международных отношений в период интеграции и модернизации// Материалы Международной научно-практической конференции:  посвященной 70-летию д.и.н., профессора Жумагулова К.Т. - Алматы, КаНУ им. Аль Фараби 7.02.2018.- С.122-130.

Ғылыми жобаға қатысуы

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Мультимедиялық оқу

құралы. «Әлем тарихы» электронды оқулығын жазу жобасының  мүшесі(2009 ж.)

Марапаттаулар мен сыйақы

«Құрметті қызметкер». Абай атындағы КазҰПУ. 25.12.2013ж.

Аталған кафедрада қай уақыттан жұмыс істейсіз?

1974 жылдың қазан айынан осы уақытқа дейін.

Қоғамдық жұмыс

1993-1994 жж. тарих факультетінің деканының орынбасары;

2011-2012 жж.Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Д.14.15.09 Диссертациялық Кеңестің Ғалым хатшысы

2016-2017 жж Тарих факультеті мен Тарих және құқық институтының Ғылыми кеңесінің мүшесі.

2015/2018 жж. «Әлем тарихы» кафедрасының Оқу-әдістемелік бюросының төрайымы.

Байланысмәліметтері

8 7078526868; lyazzatdosim @mail.ru


← Кері оралу