қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Джайнакбаева Гульнар Темирбекқызы

Джайнакбаева Гульнар Темирбекқызы

 

Аты- жөні     

Джайнакбаева Гульнар Темирбекқызы

Туған жылы мен күні        

12 ақпан 1961 жыл

 

Білімі

 

1984 ж. Тарих факультеті 

Киров атындағы Казақ Ұлттық Университеті

Ғылыми дәрежесі мен атағы

Педагогика  ғылымдарының кандидаты 1998 жылы

 ҒК №0004089, 3 шілде 1998 г.(протокол № 20)

Доцент 11 май 2001 г. (протокол № 8)

ЖОО бітіргеннен кейінгі  атқарған қызметі мен жұмыс орны

1990 ж. - Абай атындағы ҚазПИ тарих және құқық негіздерін оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушысы

1995-2001 жж. - Тарихты оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы.

2001-2018 жж. Тарих және қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі

Ғылыми қызығушылығы

Тарихты оқыту әдістемесі саласындағы зерттеулер

 

Негізгі жарияланымдар

 

 1.Джайнакбаева  Г.Т.«Компетентностный подход в обучении истории » Материалы республиканской научно-практической конференции «актуальные вопросы развития  методики преподавания истории и гуманитарных  дисциплин на современном этапе развития казахстанского образования» в рамках декады науки-2018» 10 апреля  2018 год с.19-23

 2. Формирование умений и навыков учащихся на уроках истории, Вестник КазНПУ им.Абая №1 (56), 2018 г. с.351-357

3. Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках истории // Вестник КазНПУ им.Абая №1(52) 2017.-с.262-267.

4. Современные образовательные технологии в преподавании истории // Материалы Республиканской научно-практической конференции на тему: Независимый Казахстан:Актуальные вопросы развития методики преподавания истории и общественных дисциплин на современном этапе, посвященной 25 летию Независимости Республики Казахстан 13 февраля 2017. - с.35-40.

5. Применение метода проектов на уроках Истории Казахстана  // Вестник КазНПУ им.Абая №1(48) 2016.-с.277-281.        

6. Передовые образовательные технологии в преподавании истории // Материалы Республиканской научно-практической конференции на тему: Актуальные вопросы развития и совершенствования методики преподавания истории и общественных дисциплин на современном этапе 22 апреля 2016.

7. Метод проблемного обучения в преподавании истории // Вестник КазНПУ им. Абая №2 (45) 2015.

8. Технология обучения кейс-стади или кейс метод в практике преподавания истории // Вестник КазНПУ им.Абая №4(43) 2014

9. Специфика применения интерактивных технологий и методов в преподавании исторических дисциплин // Вестник КазНПУ им. Абая  №3(38)2013.

10. Личностно-ориентированные образовательные технологии в рпеподавании истории // Материалы Республиканской научно-практической  конференциии :История Казахстана Современные исследования и актуальные проблемы обучения  25 декабря 2012.

11. Formation of legal system of independent Kazakhstan  //Вестник КазНПУ им.Абая №3 (30) 2011.

Ғылыми жобаға қатысуы

Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының грантының гранттық зерттеулеріне қатысты

Аталған кафедрада

 

қай уақыттан жұмыс істейсіз?          1990 жылдан бастап тарих және қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасында жұмыс істеймін

Қоғамдық жұмысы          

2009 жылы ҚР Білім және ғылым министрінің Алғыс хатымен марапатталды

Байланыс мәліметтері

87016589851, medeubekov.@gmail.com


← Кері оралу