қазақша · русский · english
 
 
 

Шетел тілдер кафедрасы білім алушылар арасында ғылыми, ғылыми-зерттеу, білім беру қызметін және тәрбие жұмысын жүзеге асырады, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асырады.


Шетел тілдері кафедрасында профессорлық-оқытушылық құрамы 45 оқытушы, 14 қосымша жұмыс істейді. Кафедраның ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмыстары ғылыми сектормен үйлестіріледі (жауапты-Сейдалиева Г. О., Ph.D, аға оқытушы). Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметі Шет тілдер саласында жоғары оқу орындарының білім беру стандарттарына жауап беретін ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау сапасын арттыруға бағытталған.


Кафедраның кадрлық әлеуеті: 45 штаттық қызметкердің ішінен: филология ғылымдарының докторы, профессор - 2; филология ғылымдарының кандидаты, доцент - 4; педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор - 1; филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы - 4; педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы - 1; философия докторы (PhD), аға оқытушы - 1; аға оқытушы-20; оқытушы-12.


Бөлімшенің ғылыми-зерттеу жұмысының шешілетін мәселелерінің жағдайын бағалау.


Шетел тілдер кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы орта мектепте және педагогикалық жоғары оқу орындарында шет тілдерін оқытудың әдістемелік мәселелерін зерттеуге бағытталған.


Жаңа технологияларды әзірлеу

ҚР БҒМ жобалары аясында кафедра оқытушылары Кәсіби бағытталған шет тілі (болашақ пәндерін тілдік-құзыреттілік - коммуникативтік модельде дайындау)атты бір оқу құралын шығарды.


Сыртқы ғылыми ұйымдардың жетекші шетелдік және отандық ғылыми қызметкерлерімен дәрістер курсын өткізу.


Есеп беру кезеңінде кафедрада дәрістер ұйымдастырылды (29.10.2019-25.10.). Кафедра меңгерушісі, ф.ғ. д., профессор Ж. Абуовтың, қолданбалы лингвистика магистрі және басқа тілдерге арналған ағылшын тілі оқытушысы (Ұлыбритания) ma Applied Linguistics&TESOL (US) Кущегалинова А. К., аға оқытушы З. Утегулованың жетекшілігімен, С. Торайғыров атындағы ҚазҰПУ студенттері, магистранттары және оқытушыларына дәріс берді. Абай университетіне шақырылған шетелдік ғалым-профессорлардың бірі- Лейден университетінің (Нидерланды) Хенк Френкен (Henk Frenken) бағдарламасы шеңберінде Erasmus +Credit International Mobility үшін қысқа мерзімді ұялы бағдарламасы, Еуропалық комиссия және Nuffic бағдарламалары бойынша өткізілген дәрістік сабақтардың тақырыптары: 2в-C The story behind the photo Practical English CLIL activities; 3a-C Plans and dreams Practical English CLIL activities; 4a-C Parents and teenagers Practical English CLIL activities;. 5A-C No time for anything Practical English CLIL activities; 6A-C Are you a pessimist? Practical English CLIL activities және т. б.


Кафедраның ПОҚ Сыртқы жоғары оқу орындарының магистрлік және дипломдық жұмыстарын рецензиялауға қатысты (ф.ғ. д., проф. Абуов Ж., ф.ғ. к., доцент Кущегалинова А. К., ф. ғ. д., проф. Аяпова Т. Т., ф.ғ. к., доцент Балмуханова С. Н., ф. ғ. к., аға оқытушы). Омарбекова А. К., Phd және т. б.).


Қызметкерлердің ғылыми шараларға қатысуы
Есеп беру жылында кафедраның ПОҚ конференцияларға қатысу белсенділігі және 2018 жылмен салыстырғанда жарияланымдар санының артқанын атап өткен жөн. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 2019 жылы 49 - дан астам (өткен жылы-47) жұмыс, басым мақалалар жариялады. Оның ішінде: алыс шетелдерде - 4, таяу шетелдерде - 5, ҚР БҒСБК журналдарында - 13, ҚР басқа да журналдарында - 5, алыс шетелдерде жарияланған ғылыми конференциялар тезистері - 3, таяу шетелдерде жарияланған ғылыми конференциялар тезистері - 4, ҚР - да жарияланған ғылыми конференциялар тезистері-7, импакт - факторлы журналдарда-3 (Скопус) жарияланды.


Кафедра қызметкерлері ғылыми іс-шараларға, соның ішінде шетелдік (Абуов Ж. А., Утегулова З. Н., Кущегалинова А. К.) және «Мәңгілік ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер) басым бағыты бойынша ҚР БҒМ ғылыми жобаларына үнемі қатысады (Аяпова Т. Т., Абдрахимова Г. Б., Шаяхметова Д. Б., Жалалова А. М., Кемелбекова З. А., Букабаева Б. Е., Картабаева А. А.).


Қызметкерлерді ел ішінде және шетелде, оның ішінде «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқыту жолымен ғылыми ұйымдардың әлеуетін арттыру

2019 жылы кафедраның ПОҚ түрлі деңгейдегі іс-шараларға қатысу мақсатында іс-сапарларды жүзеге асырды (біліктілікті арттыру; CLIL саласындағы сарапшылармен тәжірибе алмасу; мұғалімдерге арналған тест тапсырмаларын сараптау және рецензиялау; халықаралық семинарға қатысу).


Кафедра оқытушылары Erasmus+International Credit Mobility (СLIL in the Netherlands and in Kazakhstan) бағдарламасы бойынша Нидерландының жетекші шетелдік ғалымдарын шақырумен түрлі халықаралық семинарларға, сондай-ақ «Өрлеу» біліктілікті арттыру орталығы Қазақстан қорлары ұйымдастырған Алматы қаласында да белсенді қатысады, сондай-ақ әр түрлі гранттар мен ғылыми сыйлықтар конкурстарына қатысады, бұл кафедраның ғылыми және білім беру кеңістігін кеңейтуге ықпал етеді. Сонымен қатар, есеп беру кезеңінде кафедраның 2 оқытушысы IELTS халықаралық сертификаттарын алды (Беркінбаева Г., Жауыншиева Ж. Б.), 1 оқытушы Кембридж университетінің Teaching Knowledge Test (TKT) сертификатын алды (Султанкулова Ш. У.).


Қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықтау.


Кафедрада 7 компьютер және 2 принтер бар.


Студенттердің, магистранттардың және докторанттардың жұмыстарына ҒЗЖ есебінің нәтижелерін енгізу
СҒЗЖ дамуының негізгі міндеттері студенттерді бірінші курстан бастап ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту болып табылады. Кафедрада магистранттар мен студенттердің ғылыми жұмысына басшылық жасайды, олар жыл сайын ғылыми конференцияларда баяндама жасайды.


15.11.2019ж. кафедра Шетел тілін үйренудің өзекті мәселелері (бакалавриат, магистратура) атты студенттік секцияның жұмысын ұйымдастырды. Абай «Филологиялық білімдер инновациясы: дәстүр мен сабақтастық». Конференция жұмысына 22 оқушы белсенді қатысты, оның ішінде студенттер - 15, магистранттар - 7. Конференция қорытындысы бойынша студенттер мен магистранттар бірінші (Жақсылыққызы Д.), екінші (Балғынбаева Н. Е., Нурсаламова Г. Н., Кенжеева Р. З., Тусупбекова А. С., Каримова Асем) және үшінші дәрежелі (Абдрахманов Д. Д., Аймбет А. С., Тұрмаханов Б., Нұрмағамбет А., Заканова Г.) дипломдарымен, сонымен қатар ғылыми жетекшілер (Кущегалинова А. К., Абуов Ж. А., Садырмекова И. М., Тулегенова М. Б.,Досманова Г. И.) алғыс хаттармен марапатталды. Конференция қатысушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары конференцияның ғылыми жинағында жарияланды.

 

Шетел тілдері кафедрасының 2020 жылғы ғылыми жұмысы есебі


Шетел тілдері кафедрасының 2019 жылғы ғылыми жұмысы есебі


Шетел тілдері кафедрасының 2018 жылғы ғылыми жұмысы есебі