қазақша · русский · english
 
 
 

 

Биология кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары қазіргі заманғы биология ғылымы мен білім берудің өзекті міндеттеріне сәйкес келеді және биоалуантүрлілікті сақтау мен тұрақты дамудың ұлттық стратегиясы аясында жүзеге асырылады. Біздің планетамыздың табиғи ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану бүгінгі күні мемлекетаралық деңгейдегі жаһандық проблема болып табылады. Климаттың үздіксіз өзгеру процесі табиғат пен адамның өзін қоршаған ортаның сақталуына қауіп төндіреді. Жаһандық жылынудың басқа да экологиялық стрестерімен және адам әрекетімен үйлесуі, әсіресе Қазақстанның көп бөлігін қамтитын құрғақ аймақтарда бар экожүйелердің тез тозуына әкелуі мүмкін.


Қазақстан флорасының түрлік алуандылығын қазіргі заманғы бағалау, ресурстық әлеует және оларды пайдалану бойынша ұсынымдар оларды сақтау мен теңгерімді пайдаланудың ғылыми негізі болып табылады, бұл эксплуатацияланатын түрлерге антропогендік әсерді шектеуге және олардың биоалуантүрлілігін кейінгі ұрпақтар үшін сақтауға мүмкіндік береді.
 
Кафедра қызметкерлері қатысқан ғылыми жобалар ғылыми жаңалығымен және зерттеу нәтижелерінің практикалық маңыздылығымен ерекшеленеді.
 
Биология кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы келесі мекемелермен ғылыми ынтымақтастықты жүзеге асырады:
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Микробиология және вирусология институты» РМК;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ботаника және фитоинтродукция институты» РМК;
- әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
- «Terra қашықтықтан зондтау және географиялық ақпараттық жүйелер орталығы» ЖШС;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Адам және жануарлар физиологиясы институты» РМК;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Адам және жануарлар физиологиясы институты» РМК гипоксиялық оқыту және гипоксиялық терапия орталығы;
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Зоология институты» РМК;
- Алматы зоологиялық саябағы;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігінің Профилактикалық медицина академиясы;
- Атчабаров атындағы ғылыми-зерттеу институты (Асфендияров атындағы ҚазҰМУ);
- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Республикалық ветеринариялық зертханасы» КВКиН «РЛВ» ПХД бойынша РМК, Алматы қ.;
- Назарбаев Университетінің Ұлттық зертханасы жанындағы биоинженерия және регенеративті медицина зертханасы, Астана;
- Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы., Астана;
- «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы, Астана қ.
 
Соңғы 3 жылдағы ғылыми жобалар мен зерттеулер
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты бойынша атқарылатын іргелі зерттеулер мен жұмыстар:
1. Зерттеу тақырыбы: «PISA зерттеулеріне сәйкес оқушылардың функционалдық жаратылыстану сауаттылығын қалыптастырудың әдістемелік негіздері», жобаның ғылыми жетекшісі: PhD А.Д. Майматаева;
2. Зерттеу тақырыбы: «AP13068068 - ДНҚ-маркер технологиясы бойынша саңырауқұлақ ауруларына төзімді алма ағашының сорттарын сұрыптау және молекулярлық скрининг жасау», жобаның ғылыми жетекшісі: PhD Қ. Ғалымбек;
3. Зерттеу тақырыбы: «ДНҚ-технологияларды пайдалана отырып, қазақстандық және шетелдік ұрықтардағы бас қоқысына (Tilletiacaries (DC) Tul.) төзімділік Bt гендерінің тасымалдаушыларын анықтау және органикалық егіншілікке енгізу үшін перспективалық бидай линияларын құру», жоба жетекшісі: PhD А.Қ. Маденова;
4. Зерттеу тақырыбы: «Жол картасы: шет тілі мұғалімдерін даярлау», жобаның ғылыми жетекшісі: Ахметова А.Б., магистрант, оқытушы;
5. Зерттеу тақырыбы: «Өсімдік биоқоспаларын қолдана отырып, функционалды сарысудан ірімшіктер мен сусындардың жаңа түрлерінің технологиясын жасау», жобаның ғылыми жетекшісі: Сыман Қ.Ж., т.ғ.к., аға оқытушы;
6. Зерттеу тақырыбы: «Балқаш-Алакөл бассейнінің қуаң аумақтарының жабайы жануарларының сақталуына және тұрақты пайдаланылуына қауіп-қатерлерді бағалау мен түгендеу, БР21882199», жобаны орындаушы: Нұркенов Т.Т., PhD;
7. Зерттеу тақырыбы: «Қазақстан жануарларының Қызыл кітабы, сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар туралы электрондық мәліметтер базасын әзірлеу, BR18574058» жобаны орындаушы: Нұркенов Т.Т., PhD.
 
Басқа ұйымдар қаржыландыратын ғылыми зерттеулер
1. Зерттеу тақырыбы «Тұрақты даму үшін білім берудегі азиялық тәжірибе орталықтары арасындағы ынтымақтастық арқылы климаттың өзгеруі мәселелері бойынша мұғалімдердің білімін көтеру», ЮНЕСКО және Окаяма университеті (Жапония), Каймулдинова К.Д., Аманбаева М.Б., Жұмағұлова Қ.А. және басқалар;
2. Зерттеу тақырыбы «Педагогтардың білім беру бағдарламаларына климаттың өзгеруі бойынша жаңа оқыту курстарын енгізу», жобаның ғылыми жетекшісі: Аманбаева М.Б., PhD, доц.м.а., профессор, Жұмағұлова Қ.А., п.ғ.к., доцент.
 
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры қаржыландыратын ғылыми зерттеулер
1. Зерттеу тақырыбы  - «Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігіндегі Ephedraeguisetina Bunge ресурстарының қазіргі жағдайы және оларды ұтымды пайдалану», жобаның ғылыми жетекшісі: Айдарбаева Д.К., биология ғылымдарының докторы, профессор;
2. Зерттеу тақырыбы - «Метагеномика жаңа ықтимал қауіпті микроорганизмдерді идентификациялау және молекулалық-генетикалық сипаттау құралы ретінде», жоба жетекшісі: Аманбаева М.Б., PhD, доц.м.а., профессор.
3. Зерттеу тақырыбы - «Тұрақты даму мүддесінде Іле-Балқаш өңірінің мысалында фаунаның биоалуантүрлілігін зерттеу нәтижелерін оқу үдерісіне енгізудің әдістемелік негіздері», жоба жетекшісі: Аманбаева М.Б., PhD, доц.м.а., профессор.
 
Scopus-те индекстелген журналдарда жарияланған мақалалар 2023 -35, 2022 - 34, 2021 - 6, 2020 - 11.

 

«Биология» студенттік ғылыми - зерттеу клубының ережесі

 

Ғылыми зерттеу жұмысының жылдық есебі 2022 жыл

 

«8D05101-Биологиялық және аралас ғылымдар (Биология)» білім бағдарламасын бітірген докторанттар тізімі

 

Ғылыми зерттеу жұмысының жылдық есебі 2021 жыл

 

Биология білім беру бағдарламасының студенттері, магистранттары және докторанттарының 2021жылға ғылыми -зерттеу жұмысының жоспары

 

«Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы: Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің ӛзекті мәселелері (инновация және тәжірибе)» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

 

Биология ББ-ның ғылыми семинар жоспары

 

Ғылыми зерттеу жұмысының есебі-2020 жыл

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың имидждік саясатын жүзеге асыру бойынша кафедра қызметкерлері халықаралық және республикалық конференцияларға, семинарлар мен дөңгелек үстелдерге белсенді қатысады:
- «Жануарлар әлемін сақтау және экологиясы» тақырыбында Халықаралық ғылыми - практикалық конференциясы (Алматы қ., 6 қараша 2018 ж.);
- Кафедра меңгерушісі, қауымдастырылған профессор Жаксыбаев М.Б. «Дарын» дарында балаларға арналған Республикалық мектеппенн бірлесе өтетін семинар модераторы болды (05.11.2018ж. Абай атындағы ҚазҰПУ).

 

Жалпы, ғылыми зерттеу жұмысы кафедрада төмендегідей бағыттарда жүргізіледі:
1. «Қазақстанда биологиялық алуантүрлілікті зерттеудің қазіргі жағдайы мен болашағы».
Ғылыми жетекшілері: б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.; б.ғ.д., профессор Айдарбаева Д.К.
Бұл бағыт 3 бөлімнен тұрады.
1.1 Қазіргі жағдайдағы биологиялық жүйенің функциясының экологиялық көрінісі.
(б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.; аға оқытушы Аманбекова Д.М., Phd докторант Майматаева А.).
Биологиялық жүйе ретінде Алматы және Шығыс-Қазақстан облыстарының табиғи экожүйесі зерттелген. Шарын, Іле Алатауы мен Тарбағатай мемлекеттік ұлттық паркін салыстырмалы түрде, олардың экологиялық жағдайын сараптап, топырақ және өсімдіктер жамылғысына ғылыми тұрғыдан баға беру жұмыстары атқарылған. Әрбір экожүйеге жеке сипаттама беріліп және оған әсер ететін факторлар анықталып, антропогендік трансформация жағдайына баға берілген. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде мақалалар жазылып, халықаралық конференцияларда баяндама жасалған. Зерттеу жұмыстарына студенттер мен магистранттар ғылыми зерттеулерге тартылған, олар жылда ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындарды жеңіп алады: Кулманбетова Диана 1 курс магистранты, «5В060700-Биология» мамандығы бойынша 3 орын иегері болды (жетекшісі - профессор Иманкулова С.К.), сондай - ақ 2 курс магистранты Бугенов Нұржан, «6М011300-Биология» мамандығы бойынша 2 орын иегері болды (жетекшісі - профессор Иманкулова С.К.). Ғылыми зерттеу жұмысы нәтижелерін профессор Иманкулова С.К. және PhD докторант 3 курс Майматаева А. Ресейде, Санкт -Петербург қаласында, 13-17 қарашада 2017 ж. халықаралық конференцияда баяндама жасады.

1.2. Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның өсімдік қорларының қазіргі жағдайы мен оларды тиімді пайдалану жолдары (б.ғ.д., профессор Айдарбаева Д.К.; б.ғ.к., доцент Мусаев К.Л.).
Ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижесінде Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның өсімдік қорларының қазіргі жағдайы жан-жақты зерттеліп, оларды тиімді пайдалану жолдарыжөнінде ұсыныстар жасалған. Қазіргі таңда жиі қолданыстағы және экспортқа шығарылатын кейбір түрлердің (сұңғыла, сасық сасыр, қызыл мия, жерсабын, т.б.) қорларын анықтап, оларды қорғау мәселесі жөнінде үлкен зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Этноботаникалық зерттеу жұмыстары да жүргізілуде, оның нәтижелері халықаралық конференцияларда баяндалған. Өсімдіктер жамылғысында 150 - ден астам жиі кездесетін және 50-ден асатын пайдалы өсімдіктер (дәрілік, дәрумендік, тағамдық, мал-азықтық, иілік, эфирмайлы, т.б.) анықталған. Зерттеу нәтижелері мақала, оқу құралдары т.б. жарық көрген. Докторанттар, магистранттар, студенттер ғылыми зерттеулерге тартылған, олар жылда ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындар жеңіп алады: 2 курс магистранты Сейдахметова Айдана мен Сейдахметова Гулдана, «5В011300-Биология» мамандығы бойынша 1 и 2 орын иегері болды (жетекшісі - б.ғ.д.,профессор Айдарбаева Д.К.). Докторанттар «6D011300 - Биология» мамандығы бойынша - Шолпанкулова Гаухар, 2 курс және Джарылкапова Сандуғаш, 1 курс (жетекшісі - б.ғ.д., профессор Айдарбаева Д.Қ.) Санкт - Петербург қаласында, 13-17 қарашада 2017 ж. халықаралық конференцияда баяндама жасады. Шолпанкулова Г. Ресейде ғылыми тағылымдамадан өтті.
1.3. Жайылымдық өсімдіктердің алуантүрлілігін зерттеу (б.ғ.к., профессор Шалабаев К.И., б.ғ.к. Байжигитов Д.К.).
Ертіс өзенінің бойы мен жайылымында өсетін Lotus corniculatus L. биологиясын, экологиясын, олардың қазіргі жағдайын зерттеген. Бұршактар тұқымдасына жататын Lotus corniculatus L. көпжылдық, мал-азықтық өсімдік. Алғаш рет бұл өсімдік Алматы және Павлодар облысында зерттелген. Биоэкологиялық ерекшелігі, ол малды семіртуде пайдаланады, өскен жерінде ұзақ уақыт су басуда төзімді т.б. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде мақалалар жазылып, халықаралық конференцияларда баяндама жасалған. Зерттеу жұмыстарына студенттер мен магистранттар ғылыми зерттеулерге тартылған, олар жылда ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындар жеңіп алады: Башенова Маржан 2 курс магистранты, «5В060700-Биология» мамандығы бойынша 2 дәрежелі дипломмен марапатталды.(жетекшісі - б.ғ.к., профессор Шалабаев К.И.).
2. Мәдени өсімдіктерде зксперименттік мутагенез және оның генетика-селекциялық көрнісін зерттеу. Жетекшісі - б.ғ.к., профессор Кенжебаева З.С
2.1. Интеграцияланған әдістерге негізделген бидай термоплазмасында микроэлементтердің және олардың биожетімділігін жоғарылығы (проф. Кенжебаева З.С.).

Дайын селекциялық материалдар (көктемгі және күздік бидайдың сорттары: Саратов 29, Саратов 36, Саратов 42) Al тұздарына төзімділігі, микроэлементтердің биожетімділігі сияқты белгілерді бақылайтын хромосомдарды анықтау жүргізілді.
Хромосомдарды анықтау үшін анеуплоидті сызықтар сериясы пайдаланылды, нәтижесінде 3A, 2B, 4D хромосомаларынан айырмашылығы бар жұлынатын және қылқаны аз емес сорттар пайда болды. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде мақалалар жазылып, халықаралық конференцияларда баяндама жасалған.
2.2. Бидайдың радиоактивті мутагенезі (биология магистрі, аға оқытушы Джунусова Р.Ж.). Ғылыми зерттеудің мақсаты - жаздық бидайдың радиоактивті сәулеленуінің және химиялық қосылыстары әсерінен мутагенезін зерттеу.
Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде мақалалар жазылып, халықаралық конференцияларда баяндама жасалған. Студенттер ғылыми зерттеулерге тартылған, олар ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындар жеңіп алады: Төлен Мейірім 3 курс студенті «5В060700-биология»мамандығы бойынша 2 орын иегері болды (жетекшісі - аға оқытушы Джунусова Р.Ж.).
3. Қазақстанның табиғи ортасының биоресурстары және олардың биологиялық-экологиялық мониторингі. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., профессор Мынбаева Б.Н.
3.1 Parasalma (O.) микориза түрлерінің балық қорларын ұлғайту Қазақстанның су қоймаларында оның генетикалық әртүрлілігін сақтау арқылы және ұзартылған акклиматизация жағдайында құнды өндірістік қасиеттеріне байланыстылығы.

2015-2017 жж. аралығында ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан гранттық жоба, мемлекеттік тіркеу № 0115РК00844 орындалды (жоба жетекшісі, б.ғ.к., профессор Мынбаева Б.Н.).
Генетикалық талдаудың жалпы әдістерін меңгеру Абай атындағы ҚазҰПУ биомониторинг зертханасында және Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің биология факультетінің балық экологиясы мен жүйелеу зертханасында жүргізілді.
Жиналған балықтардың ДНК анықталды. Зерттеу жұмыстары Алматы обл. су қоймаларында: Бұзұмбай, Өрікті, Үлкен-Какпак, Шелек, Текес, Байынколь, Өрнек и Шарын өзендерінде жүргізілді. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде мақалалар жазылып, халықаралық конференцияларда баяндама жасалған.
4. Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің қазіргі жағдайы және даму болашағы.
Ғылыми жетекшісі:п.ғ.д., профессор Ж.Б.Шілдебаев.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру үшін кафедраның докторанттарының келесі ғылыми тақырыптар бойынша шығармашылық және ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарлануда:
«Болашақ биология мұғалімдерінің ақпараттық және коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі» (орындаушы - Майматаева А.Д.; жетекшілері - п.ғ.д., профессор Шілдебаев Ж.Б., б.ғ.к., профессор Иманкулова С.К.), «Педагогикалық университетте омыртқасыздар зоологиясын оқыту сапасын қамтамасыз ету құралы ретінде оқушылардың өзіндік жұмысын жандандыру» (орындаушы - Шинышерова Ғ.Б.; жетекшілері - п.ғ.д., профессор Шілдебаев Ж. Б., б.ғ.к., доцент Есимов Б. К.).Докторанттар - Майматаева А.Д. (3 курс), Шинышерова Г.Б.(3 курс), шетелде ғылыми тағылымдамадан өтті және Москва, Санкт - Петербург қаласында халықаралық конференцияларға қатысып, баяндама жасаған.
Докторанттар ғылыми зерттеу және педагогикалық институттардағы, мектептердегі іс-шараларға қатысып тәжірибе жинақтауда. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде импакт - факторы нольден жоғары РИНЦ және ВАК журналдарында мақала берілген.
5. Өсімдіктердің физиологиялық және биохимиялық процестеріне стресс факторлары мен биологиялық белсенді заттардың әсері.
Жетекшілері: б.ғ.к., аға оқытушы Исабеков Б.М., б.ғ.к., доцент Загриценко И.П.
5.1 Стресс факторларына төзімді өсімдіктің протопластарының осмотикалық қасиеттерін зерттеу (б.ғ.к., аға оқытушы Исабеков Б.М.). Зерттеу объектісі ретінде аязға және басқа да экологиялық факторларға төзімді өсімдіктердің паренхималы жасушалары пайдаланылды.Аязға төзімділік механизмі көбінесе жасушалардың дегидратацияға және көлемді азайтуға қарсы тұру қабілетімен байланысты және осылайша аяз стресстің зиянды әсерін азайтуға мүмкіндік береді.
Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде мақала жазылған.
5.2 Стресті факторлардың әр түрлі өсімдіктердің өсуіне және дамуына әсері (доцент Загриценко И.П.).
Түрлі стресстердің өсімдік процестеріне әсері зерттеледі. Стресстер ретінде әртүрлі факторлар таңдалды. Зерттеу объектілері өсімдік жасушалары, түрлі мәдени өсімдік өскіндерінің түрлері, ересек өсімдіктер болды. Зерттеулер тұзды стресстің бидайдың көшеттері бойынша су режиміне әсер етуі, өсімдік өсіру процестеріне сілтілік және сілтілі жер металл тұздары, ауыр металдар мен басқа да химиялық препараттардың әсері бойынша жүргізілді. Ыстыққа төзімді картоп өсімдіктерінің физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктері зерттелді.
Зерттеу жұмыстарына студенттер мен магистранттар ғылыми зерттеулерге тартылған, олар жылда ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындар жеңіп алады: Сайдуллаева Айсара 3 курс студенті, 2 орын иегері болды (жетекшісі - б.ғ.к., доцент Загриценко И.П. ).
5.3 Биологиялық белсенді заттардың өсімдік процестеріне әсері (б.ғ.к., доцент Загриценко И.П., Саимова Р., Бухарбаева Ж., Атыраубаева Р.). Биологиялық белсенді заттардың өсімдік процестеріне әсері зерттеледі. Фитогормондардың картоптың шақыру микротуберін қалыптастыру процесіне әсері, экзогендік фитохормондардың және микроэлементтердің өсу процестеріне және картоптың шығуына әсер етуі, әртүрлі картоп сорттарының өсу жылдамдығының фитогормоналды реттеуі зерттелді.
Аскорбин қышқылының картоптың түйнектерін және алманы сақтау кезіндегі динамикасын зерттеу, басқа да дәрумендер тобына әсері зерттелді.


Зерттеу жұмыстарына студенттер мен магистранттар ғылыми зерттеулерге тартылған, олар жылда ҚазҰПУ- де өтетін жастардың ғылыми-зерттеу конференцияларына қатысып, жүлделі орындар жеңіп алады: Сайлаубек Зиягуль 3 курс студенті 5В011300 -Биология мамандығы бойынша 2 дәрежелі дипломмен, Құлмырзаева Гаухар алғыс хатпен марапатталды (жетекшісі: аға оқытушы Саимова Р.У.).


Сонымен қатар, «2015 - 2020 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан»» Мемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту Бағдарламасы аясында «Заманауи білім беру жағдайында студент жастардың дене белсенділіктерінің ерекшеліктері» тақырыбында ғылыми зерттеу жұмысы жүргізілді (м.ғ.д., профессор Балғынбеков Ш.А., оқытушы Жарылқасынова Ж.М.).


Жобаның мақсаты ЖОО - дағы заманауи білім беру жағдайындағы студент жастардың дене белсенділігі деңгейіне баға беріп, студенттердің дене белсенділік деңгейін жоғарылатуға бағытталған практикалық ұсыныстар жасау. Зерттеу обьектісі Абай атындағы ҚазҰПУ-дың I - IV курс студенттері болды. Зерттеуге заманауи функционалды диагностиканың әдістері, статистикалық талдаулар қолданылды.


Сонымен қатар, төмендегідей тақырыптар бойынша зерттеулер жүргізілуде:
- Аға оқытушы, б.ғ.к. Ташенова Г.К. жетекшілігімен «Аса қауіпті жұқпалы аурулардың таралуының скринингтік зерттеулері» тақырыбында зерттеу жүргізді. Зерттеу мақсаты Алматы қаласы мен Алматы облыстары бойынша кездесетін бруцеллез, құтырма және Сібір жарасы сияқты жануарлардың аса қауіпті жұқпаларының зертханалық диагностика және эпизоткалық жағдаяттарының әдістерін зерттеу, қолданылып отырған зертханалық диагностиканың скринингтік әдістерінің тиімділігі мен маңыздылығын және ауылды мекендерде ветеринарлық тәжірибеге иммунохроматографиялық талдау жасауды енгізудің келешектегі мүмкіндіктерін анықтау болып табылады.
- Кафедра профессоры, б.ғ.д. Тунгышбаева З.Б. жетекшілігімен «Жануарлар ағзасына қоршаған ортадағы ауыр металдардың әсері» тақырыбында өзекті ғылыми тақырып бойынша зерттеу жұмысын жалғастыруда.
- Профессор Бабашев А.М. «Білім алушылардың психофизиологиялық жағдайын зерттеу» тақырыбы аясында зерттеу жүргізді.
- Доцент, б.ғ.к. Батырова К.И. жетекшілігімен Алматы хайуанаттар бағында жануарларды еркінен тыс ұстауды зерттеу бойынша зерттеу жұмысын жалғастыруда. Зерттеу нәтижелері 2018 жылы «Биоалуантүрлілікті сақтау және жануарлар экологиясы» Халықаралық ғылыми практикалық конференциясында қаралды.
- Доцент Татаринова Г.Ш. «Қауырт (қарбалас) жағдайдағы психофизиологиялық және кардио-респираторлық көрсеткіштерді зерттеу» тақырыбындағы зерттеуін жалғастыруда.