қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Астемес Гүлім Келгенқызы

Астемес Гүлім Келгенқызы

 

ҚЫСҚАША ӨМІРБАЯНЫ

Астемес Гүлім Келгенқызы 1984 жылы 16 желтоқсан айында Алматы облысы, Райымбек  ауданында дүниеге келгем. Ұлтым-қазақ. 2002 жылы №3 Кеген орта  мектебін бітіргем.

2002 жылы Абай атындағы ҚазҰП-нің тарих-география (білім беру  жүйесіндегі менеджмент)  мамандығы бойынша оқуға түстім. Оқу кезінде факультеттің белсенді студентті  болдым. Студент кезімде жастар мен студенттердің бірқатар республикалық, халықаралық конференцияларына қатыстым. 2006 жылы университетті бітірдім. Осы атлағн оқу жылынан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ -де  тарих факультетінде аға  лобарант, 2008 жылы  ассисент жұмысын атқардым.

2012 жылы Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық университетінің магистратура бөліміне оқуға түстім. 2014 жылы магистратураны бітіріп, гуманитарлық ғылымдар магистрі ғылыми дәрежесін алдым. 2014 жыл Алматы Университетінде  аға  оқытушы қызметінде  жұмыс жасадым. Осы атлаған университетте  2017 жылдан бастап «Жаратылыстану  және  гуманитарлық мамандықтар» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқардым. 

2020 жыл бастап Абай атындағы ҚазҰПУ-де, Тарих және құқық институтының «тарих мұғалімдерін даярлау» білім беру  бағдарламасы бойынша білім алып, 2023 жылы бітірдім.

 

БІЛІМІ

Білім мекемесі

Квалификация

Бітіру уақыты

Абай атындағы  ҚазПУ

Тарих-география (білім беру жүйесіндегі менеджмент)

2006 г.

ҚазқызМемПУ

Тарих магитратура

2014 г.

Абай атындағы ҚазҰПУ

Докторантура

2023 г.

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Академиялық дәрежесінің атауы

Ғылым саласы

Диплом берілген уақыты

Магистр

Гуманитарлық ғылымдар

2014 г.

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Тарих және дінтану пәндерін оқыту әдістемесі

Мектепте тарихты оқыту әдістемесі

Тарих және қоғамтану пәндерін оқытудағы өзекті мәселелер

 

ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР

1. Kundahbayeva A., Noda L., Astemes G., Lozhnikova O., Eskhuatova N Competence-based approach in the training of future specialists in arts and humanities. XLinguae 16(2), 115-128 DOI: 10.18355/XL.2023.16.02.09 ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X.9http://www.xlinguae.eu/issue-n_2_2023.html http://www.xlinguae.eu/2023_16_2_9.html

2. Astemes G ., Smankulova Zh., Selkebayeva A., Nishanbayeva S., Kozhamkulova Н. Formation of research competence of future teachers based on digital technologies. European journal of Contemporary education. Slovakia. Q 2.

3. Astemes G ., Smankulova Zh., Zaimoğlu Ö., Ergeshov E.T Historical experience of teachers professional development in kaznpu named after abay: case study history teachers. Journal of namibian studies. Q 2.

4. Selkebayeva A.Т., Astemes G ., Sultanbekov Sh.S. Ybyray S.B., Ergeshov E.T. Сonceptual approach in teaching methods of the discipline «history of Kazakhstan». «ҚР ҰҒА хабаршысы» ғылыми журналы. (6), 2021 ж. 237-244 бб.

5. Astemes G ., Orazakynkyzy F., Ergeshov E.Т Development of the research function among history teachers in the vocational education system. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ хабаршысы "Педагогика ғылымдары" сериясы. 4 (63) 2021 ж. 67-80 бб.

6. Tulenova U., Astemes G., Duisenbekova ZH., Ergeshov E.Т., Koshanova K. The formation of research functions among history teachers on the basis of pedagogical technologies. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 2 (48) 2022 ж, 229-234 бб.

7. Kalyshev T.A. Astemes G ., Monitoring of professional competencies of a teacher in modern conditions of higher education. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 4 (50) 2022 ж. 288-298 бб.

8. Astemes G ., Smankulova Zh. Dumbebayeva А. Sherimbetov Е.B. Yergeshov Е.Т. Introduction of digital technologies in the training of history teacher. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 4 (50) 2022 ж. 309-318 бб.

9. Makhanbetov G., Astemes G., Smankulova Zh., Sargazin Zh., Sherimbetov E. History and theory in the cultural policy of central asian countries: experience and Technology. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 1 (51) 2023 ж, 249-257 бб.

10. Astemes G Digitalization of school historical education: new approaches and principles. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 2 (52) 2023 ж.

11. Astemes G. Scientific and pedagogical foundations of the use of digital technology in the study of the discipline of history. Әскери ғылыми-техникалық журналы. «Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология» сериясы. № 2 (52) 2023 ж.

12. Астемес Г.К. Заманауи білім беру жүйесіндегі талаптар мен білім беру ұйымының құзыреттілігі. Казақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Ғылым мен білім беруді дамытудың өзекті бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 10 желтоқсан 2021ж. 325 -329 бб.

13. Astemes G. Duisenbekova Zh., Zhanzhumenova A., Development of communicative competence of history teachers: new trends in the era of digitalization. «Вариативность и стандартизация языкового образования в неязыковом вузе: сборник статей по материалам V международной научно-практической конференции. Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 19-20 апреля 2022. С. 81-84

14. Astemes G. Ergeshov E.Т Bissenbayeva Zh. Chernov V. Methodological Bases for the Formation of the Research Function of Future Teachers in Professional Training. Горизонты образования : материалы III Международной научно-практической конференции (Омск, 21 апреля 2022 года) Омск : Изд-во ОмГПУ. С 307-31.

15. Astemes G ., Zaimoğlu Ö., Smankulova Z.E Formation of research competence

of historians. The 5th International Conference on Languages, Translation & Social Sciences. (LTESS-22) 29-30 November 2022. Antalya - Turkey.

16. Yergeshov Y. Astemes G ., Savabova A. Smagulov K. Duisenbekova Zh. Bissenbayeva Zh. Methodological foundations of the formation of research competence among history teachers. Slavonic Pedagogical Studies Journal, ISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 11 Issue 2, 2022 С. 236-244.

17. Yergeshov Y. Astemes G ., Savabova A. Smagulov K. Duisenbekova Zh. Bissenbayeva Zh. Methodological foundations on the formation of research competence of future teachers of professional training. Slavonic Pedagogical Studies Journal, eISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 11 Issue 2, 2022 С. 320-328

18. Astemes G ., Zaimoğlu Ö. Formation of research competence of future teachers of historians based on digital technologies. Fİkriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2022

 


← Кері оралу