қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Қасенова Әсемгүл Дәуренқызы

Қасенова Әсемгүл Дәуренқызы

 

Әсемгүл Дәуренқызы Қасенова 15.10.1987 жылы ҚР БҒМ Археология институтында өзінің еңбек жолын 2008 жылдан бастап  Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтын бітіргеннен кейін жүргізеді. Әсемгүл Дәуренқызының ғылыми қызығушылықтарын қалыптастыру институтта оқу кезеңінде басталды, алғашқы археологиялық практика Павлодар облысының Май ауданында өтті.  2010 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистратурасын бітіріп, "Тарих"мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды. "Тас және қола дәуіріндегі Қазақстан аумағындағы Палеоэкономика және әлеуметтік-мәдени процестер", "Сарыарқа тас және палеометалл дәуіріндегі ежелгі қоғамдардың және оған іргелес аумақтардың шаруашылық қызметінің тарихи тәжірибесін зерттеу", "тас дәуірінен этнографиялық қазіргі заманға дейінгі Қазақстан халқының мәдениеті археологиялық дереккөздер бойынша"тақырыптары бойынша іргелі зерттеулерді орындауға қатысты. Сондай-ақ, Чирик-рабат және Баланды қалашығын зерттеуге белсенді қатысты ("Мәдени мұра" бағдарламасы аясында), "Сырдарияның төменгі ағысындағы Чирик - Рабат мәдениетінің ескерткіштерін зерттеу (Б.З. Д. І мыңжылдықтың екінші жартысы)" тақырыбы бойынша "гранттық қаржыландыру" бағдарламасы аясында жұмыс істеді.

Әсемгүл Дәуренқызы Қасенова бір монография мен екі монографияның авторы, бірлесіп жазған, республикалық журналдарда және халықаралық ғылыми конференциялар жинақтарында 50-ден астам жарияланған ғылыми мақалалар мен баяндамалар тезистері бар. Италияда (Рим, Флоренция, Пиза қ.) және Ресейде (Мәскеу қ., Кемерово қ.) ғылыми шетелдік тағылымдамадан (біліктілігін арттыру) өтті. 

 

БІЛІМІ

Білім мекемесі

Квалификация

Бітір ууақыты

Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан

Бакалавриат

2004/09-2008/06

Казахский Государственный Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Магистратура

2008/09-2010/06

Кемеровский государственный университет,

Кемерово, Российская Федерация

Аспирантура, докторантура PhD

2014/09-2017/08

Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан

Бакалавриат

2004/09-2008/06

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Академиялық дәрежесінің атауы

Ғылым саласы

Диплом берілген уақыты

Тарих ғылымдарының кандидаты (диплом КАН № 008337).

Тарих және археология

2020/02

Доктор философии (Phd) (диплом ҒД № 0000041).

Археология

2021/03

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ1

1. Археология

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ

1.Касенова А.Д., Дарменов Р.Т. К вопросу о функциональной значимости древнего городища Чирик-рабат // Современные решения актуальных проблем Евразийской археологии: сб. науч. ст. / отв. Ред. А.А. Тишкин. - Барнаул: Издательство Алтайского государственного университет 2013.

2.Утубаев Ж.Р., Касенова А.Д., Дарменов Р.Т. Развитие городской культуры Приаралья в античную эпоху // Международной научной конференции Школа молодых археологов стран СНГ «Современные междисциплинарные подходы к изучению и сохранению археологического наследия». Москва - 23-26 ноября 2013 г.

3.Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., Касенова А.Д. Некоторые итоги изучения изваяний раннего железного века Сарыарки // Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения): мат-лы междунар. конф. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016.

4.Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., Касенова Изваяние из долины реки Жангабыл: перипетии атрибуции // Археология Южной Сибири. К 40-летию кафедры археологии Кемеровского государственного университета. - Вып. 27. - Кемерово, 2016.

5.Kassenova A.D. Kipchak sanctuaries of Saryarka // «Conservation of Terracotta Archeological Artifacts», Florence, Italy -  october 2018 г. 

Монография

1. Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., Касенова А.Д. Кыпчакские святилища Сары-Арки Книга-альбом. Астана: КазНИИК, 2017. 162 с.

2. Касенова А.Д. Каменные изваяния Сарыарки (история изучения). - Алматы: Институт  археологии им. А.Х. Маргулана - 2020. - 196 с.

3. Құрманқұлов Ж., Ермоленко Л.Н., Ә.Д. Қасенова Орталық Қазақстанның тас мүсіндері (зерттелу тарихы). - Алматы: Институт  археологии им. А.Х. Маргулана - 2021. - 128 б,. илл.

Негізгі ғылыми жұмыстар (50-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы)

1. Ермоленко Л.Н., Касенова А.Д. Вклад А. Х. Маргулана в изучение древней каменной скульптуры Центрального Казахстана // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2014. - № 3 (59). - Т. 2. - С. 20-23

2. Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., Касенова А.Д. Новые данные о специфической разновидности изваяний сакской эпохи // Вестник Кемеровского государственного университета. -  2015. - № 1 (61). - Т. 3. С. 26-32

3. Касенова А.Д. Каменные стражи Сарыарки // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» УДК 902/904 (574) № 4, 2017

4. Касенова А.Д. Изучение тюркских каменных изваяний Сарыарки на современном этапе // Поволжская археология. - 2019. - № 2 (28). С. 47-60

67-70

5. Касенова А.Д. Проблемы изучения каменных изваяний Центрального Казахстана // Вопросы истории. - 2022.№ 3(1). - С. 258-264

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕР -

1. Касенова А.Д. История изучения древних и средневековых каменных извaяний Сарыарки / диc. ... кaнд. иcт. нaук. - Кeмepoвo, 2019а - 187 с

2. Касенова А.Д. История изучения древних и средневековых каменных извaяний Сарыарки / Aвтopeф. диc. ... кaнд. иcт. нaук. - Кeмepoвo, 2019б. - 32 с.

 

МАРАПАТТАРЫ

2019 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Құрмет" грамотасы

2018 ж. ғылым саласындағы "үздік жас маман" медалі

(№ 0021, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы" РМҚК 13.05.2018 ж. Жарлығы)

 

 


← Кері оралу