қазақша · русский · english
 
Академик Т.С.Садықов атындағы жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы
 
 

 

Ғылыми жоба


Ғылыми-зерттеу жұмысының жылдық есебі 2018 ж

 

Кафедра жанында «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс істейді.


Ғылыми бағыттар аясында мынадай жобалар атқарылуда:

Іргелі зерттеулер:

2015 ж.
«Халық - тарих толқынында» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша - «Кеңестік ұрпақ жадындағы социализм кезеңіндегі күнделіктілік» - ҚР Ғылым қоры (ҚР БҒМ). Ғылыми жетекші - Қойгелдиев М.Қ. Орындаушылар - Қойгелдиев М.Қ., Жангуттин Б.О., Нұртазина Н.Д., Тілеубаев Ш.Б., Мырзатаева З.Б., Қалыбекова М.Ч. Нұрман Ш.Т.
«Халық - тарих толқынында» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Қазақстандық қоғамда мемлекеттік бірегейліктің қалыптасу тарихы (тарихи-антропологиялық зерттеулер негізінде)» - ҚР Ғылым қоры (ҚР БҒМ). Ғылыми жетекші - Қойгелдиев М.Қ. Орындаушылар - Қойгелдиев М.Қ., Жангуттин Б.О., Нұртазина Н.Д., Тілеубаев Ш.Б., Мырзатаева З.Б.
1 ғылыми жоба мемлекеттік ұйымның тапсырысы бойынша (Жамбыл облысы әкімдігі). Оған кафедрадан қатысқандар - 4 ОПҚ, 3 докторант, 2 магистрант.

2016 ж.
«Халық - тарих толқынында» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Қоғамдық еңбек феномені» - ҚР Ғылым қоры (ҚР БҒМ). Ғылыми жетекші - Қойгелдиев М.Қ. Орындаушылар - Қойгелдиев М.Қ., Жангуттин Б.О., Тлеубаев Ш.Б., Мырзатаева З.Б., Нұрман Ш.Т., Қалыбекова М.Ч.
Халық - тарих толқынында» Мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Қазақстандық қоғамда мемлекеттік бірегейліктің қалыптасу тарихы (тарихи-антропологиялық зерттеулер негізінде)» - ҚР Ғылым қоры (ҚР БҒМ). Ғылыми жетекші - Қойгелдиев М.Қ. Орындаушылар - Қойгелдиев М.Қ., Жангуттин Б.О., Тілеубаев Ш.Б., Мырзатаева З.Б., Болатхан Ә., Бисембаева Л.А., Белоус С.Г.
«Қазақ даласын басқару жүйесіндегі болыстық институт ХIХ - ХХ ғ. басы.: функциялары, қызметі және ресей билігімен өзараәрекеті» - ҚР БҒМ гранты. Бас орындаушы - сыртқы ұйым - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Орындаушы - Далаева Т.Т.
«Шу алқабындағы ортағасырлық қалалардың керамикасы» - ҚР БҒМ гранты. Бас орындаушы - сыртқы ұйым - ҚР БҒМ ҒК Ә.Х.Маргұлан атындағы Археология институты. Орындаушы - Нұржанов А.Ә.

2017 ж.
«Қазақ даласын басқару жүйесіндегі болыстық институт ХIХ - ХХ ғ. басы.: функциялары, қызметі және ресей билігімен өзараәрекеті» - ҚР БҒМ гранты. Бас орындаушы - сыртқы ұйым - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Орындаушы - Далаева Т.Т.
2018 ж.
«Абай атындағы ҚазҰПУ: түрлі тағдырлар, бір тарих» - Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының гранты. Ғылыми жетекші - Қойгелдиев М.Қ. Орындаушылар - Қойгелдиев М.Қ., Жангуттин Б.О., Тілеубаев Ш.Б., Мырзатаева З.Б., Қадіров Ә.Қ.
«Побратимы: эвакуация населения из Ленинграда в годы ВОВ» -«Политическая энциклопедия» автономиялық коммерциялық емес ұйым. Москва, РФ. Орындаушылар -Жангуттин Б.О., Нурман Ш.Т.
Ұлттық және мемлекеттік бірегейліктің қалыптасуы және өзгеруі контексіндегі Қазақстанның ғылыми мектептері (XX - XXI ғ. басы). ҚР БҒМ гранты. Ғылыми жетекші - М.К.Койгелдиев. Орындаушылар - Койгелдиев М.К., Жангуттин Б.О., Тлеубаев Ш.Б., Нурман Ш.Т., Белоус С.Г.
Моноқала жағдайындағы тұрғындардың әлеуметтік-мәдени бірегейлігі: Ащысай-Кентау (ХХ - XXI ғғ) ҚР БҒМ гранты. Ғылыми жетекші - М.К.Койгелдиев. Орындаушылар - Койгелдиев М.К., Мырзатаева З.Б., Далаева Т.Т., Жалмагамбетов Е.А.
патенттер мен авторлық куәліктер: 2015 ж. - 2 авторлық куәлік.

2015-2017 жылдардың қорытындысы бойынша Қазақстан тарихы кафедрасы қызметкерлерінің жарияланымдары жалпы 414 мақала және 14 монография (ОПҚ бойынша орташа есеппен үш жыл ішінде 1 адамға 14-16 жарияланымнан), олардың ішінде:

- монографиялар мен кітаптар - 14;
- импакт-фактор журналдарында жарияланған мақалалар - 17;
- алыс шетелдерде жарияланған мақалалар - 23;
- жақын шетелдерде жарияланған мақалалар - 29;
- ҚР БҒМ БҒСБК тізіміндегі журналдарда жарияланған мақалалар - 96;
- ҚР басқа да журналдарда жарияланған мақалалар - 83;
- республикада өткен ғылыми конференциялардың жинақтарында жарық көрген мақалалар мен тезистер - 162.


73-ші студенттік ғылыми конференция

 

Ғылыми-зерттеу жұмысының жылдық есебі 2018ж


Ғылыми-зерттеу жұмысының жылдық есебі 2017ж


Ғылыми-зерттеу жұмысының жылдық есебі 2016ж