қазақша · русский · english
 
 
 
 Аутаева Акбота Нурсултановна
Кафедра меңгерушісі
Психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Төле би көшесі, 31
  +7(727)-291-64-32
Akbota-n@mail.ru

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті еліміздегі алғашқы жоғары оқу орны болып табылады және 1928 жылы құрылған.

 

1976 жылы Абай атындағы ҚазПИ дефектология факультеті ашылды. Сондай-ақ, ол Орта Азия мен Қазақстандағы алғашқы дефектология факультеті болды. Факультет құрамында бір ғана «Олигофренопедагогика» кафедрасы болды. 1980 жылы Абай атындағы ҚазПИ-дың дефектология факультетінде логопедия және психопатология кафедрасы ашылды. Бұл дефектология факультетінің екінші кафедрасы болды. 1985-1986 оқу жылында Сурдопедагогика бөліміне алғашқы студенттер қабылданды. Содан кейін «Сурдопедагогика» кафедрасы ашылды.

 

1988 жылы Сурдопедагогика кафедрасы логопедия және психопатология кафедрасымен біріктірілді.

 

1999 жылы факультет құрамы өзгеріп, екі кафедра 2015 жылға дейін жұмыс істеген «арнайы педагогика», содан кейін «арнайы білім» кафедрасына біріктірілді. Кафедра «Педагогика және психология» институтының құрамына кіреді.

 

2020 жылдан бастап Педагогика және психология институты басқарудың көлденең циклдік құрылымына көшті. Қазіргі уақытта кафедра «Арнайы педагогика» деп аталады. Кафедраны психология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Аутаева Ақбота Нұрсұлтанқызы басқарады.

 

Арнайы педагогика кафедрасында сұранысқа ие келесі білім беру бағдарламалары әзірленіп, енгізілді:

Бакалавриат бағыттары (1 деңгей)

«6В01901 - Арнайы педагогика: Сурдопедагогика»;

«6В01902-Арнайы педагогика: Логопедия»;

«6В01903-Арнайы педагогика: Олигофренопедагогика»;

«6В01904 - Арнайы педагогика: Тифлопедагогика».

 

Магистратура бағыттары (2 деңгей):

«7М01901 - Арнайы педагогика: Сурдопедагогика»;

«7М01902-Арнайы педагогика: Логопедия»;

«7М01906 - Арнайы педагогика: инклюзивті білім беру».

7М01908 - арнайы педагогика: аутизм спектрі бұзылған балаларды сүйемелдеу

 

Докторантура бағыттары (3 деңгей):

«8D01901-Арнайы педагогика бойынша дайындық».

Лицензия. Рейтинг. Аккредиттеу.

 

6В019; 7 М019; 8D019-Арнайы педагогика мамандығы ҚР Білім және ғылым министрлігінің және білім саласын бақылау комитетінің 2013 жылғы 2 мамырдағы №751 бұйрығы бойынша арнайы лицензия негізінде жүзеге асырылады.

 

6В019, 7М019 - Арнайы педагогика білім беру бағдарламасы бойынша IAAR (Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі) аккредиттеу сапасының сертификаты (2022-2027 жж.)

 

6D010500 (8D019) - Дефектология білім беру бағдарламасы бойынша білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттіктің (IQAA) -09.12.19-06.12.24) институционалдық аккредиттеуінен өтті.

 

Барлық іске асырылатын білім беру бағдарламалары талаптарға (университеттің Ғылыми кеңесі бекіткен білім беру стандарттары) сәйкес рәсімделеді және қажетті оқу-әдістемелік қамтамасыз етумен (өзіндік жұмыс үшін әдістемелік ұсынымдар, ПОӘК, силлабустар, презентациялар, электрондық дәрістер, бейне дәрістер және т.б.) сүйемелденеді.

 

Барлық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде:

- дәстүрлі (дәрістер, практикалық сабақтар, рефераттар дайындау және олармен жұмыс) және оқытудың белсенді әдістері (іскерлік ойындар, жағдайларды талдау, проблемалық мәселелерді шешу, кейс-технологиялар, портфолио технологиясы, тренингтер және т. б.);

- білім алушылармен- жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде білім беру процесін ұйымдастыру бойынша ҚР ҒжЖБМ оқу шарттары мен әдістемелік ұсынымдарына сәйкес топтық және жеке сабақтар, күндізгі және қашықтық режимде кеңес беру, т.б. жұмыс жүргізудің әртүрлі нысандары қолданылады.


Оқытушылар құрамының оқу сабақтарын өткізуін бақылау, кафедраның оқу қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігі төмендегідей жүзеге асырылады:

- кафедра қызметкерлерінің сабақтарға өзара қатысуы және оларды бағалау;

- кафедра қызметкерлері, кафедра меңгерушісі өткізетін сабақтарға қатысу, содан кейін оның қолданыстағы талаптарға сәйкестігін талдау;

- өткізілетін сабақтардың сапасы және педагогикалық өзара әрекеттестіктің ерекшеліктері туралы білім алушылардың пікірін бағалау мониторингі;

- кафедра меңгерушісін, деканды, басқа оқу бағдарламаларының тыңдаушыларын шақыра отырып, кафедра қызметкерлерімен ашық сабақтар өткізу және т. б.

 

Кәсіби қызметтен алған тәжірибесі кафедра қызметкерлері әзірлеген ұсынымдарда (қатысатын сабақтарды талдау картасы, ПОҚ-ның жұмыс тиімділігі туралы білім алушылардың пікір сауалнамасы; бітіру жұмыстарын дайындау және жазу бойынша ұсынымдар); МЖМБС және білім беру бағдарламаларында, оқу және оқу-әдістемелік құралдарда көзделген талаптарға сай дипломдық жобаларды орындау бойынша білім алушылар үшін әдістемелік нұсқауларды жаңарту (сабақтарға арналған материалдарды- өзіндік жұмыс-жеке психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша анықтамалық материалдар, емтихан тесттері; білім алушыларға лекциялық және практикалық сабақтар өткізу, презентациялар мен дәрістер курсын ресімдеу бойынша ұсынымдарды қамтиды) білім беру бағдарламаларында көзделген қашықтықтан оқытуға арналған оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуде көрініс табады.

 

Кафедрадағы білім беру процесі: компьютерлер, проектор, презентацияларды көрсетуге арналған экран, ватцап және Moodle бағдарламасы, университет жүйелері және қашықтықтан жұмыс формасын жүзеге асыруға арналған электрондық пошта т.б. оқытудың ақпараттық құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады.

 

Бүгінгі таңда арнайы педагогика кафедрасы-ҚР арнайы (түзету) білім беру ұйымдары үшін педагог кадрларды даярлау бағытындағы жетекші кафедра болып табылады.