қазақша · русский · english
 
О нас
 
   Главная / Далаева Теңлік Тоқтарбекқызы

Далаева Теңлік Тоқтарбекқызы

 

ҚЫСҚАША ӨМІРБАЯН

1967 ж. туылған, ШҚО, Семей қ., Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетін үздік аяқтады, 1992 жылдың 1-қыркүйегінде Қазақстан тарихы кафедраcына оқытушы-стажер қызметіне жұмысқа қабылданды. Абай ат. ҚазҰПУ-гі педагогикалық өтілі 29 жыл. Тарих ғылымдарының кандидаты (1999),  БжҒББС доцент (2003 ж.). Қазіргі таңда университет профессоры қызметінде жұмыс атқаруда. Кандидаттық диссертациясын қорғағаннан кейін 100-ге жуық мақалалары жарық көрді, оның 26 - ҚР БжҒББС, Web of Science - 3 мақала, SCOPUS - 4 мақала, алыс шет елде - 5, жақын шет елде - 10; республикалық басылымдарда  -  85-ке жуық. Авторлық куәлігі (2012 ж.)

2015 жылы «Learning and teaching in higher education» бағдарламасы бойынша  Newcastle University (Ұлыбритания) тағылымдамадан өтті, 2020 ж. желтоқсан айында НГПУ-да (Новосибирск, РФ) «Инновационные практики изучения общественно-научных предметов в школе и вузе: содержание и технологии обучения» бағдарламасы бойынша онлайн және қашықтық форматта тағылымдамадан өтті.

Абай ат. ҚазҰПУ-де (Абай ат. ҚазҰПУ 01.09.2020 жылғы №03-05/302 ректор бұйрығына сәйкес) «6D011400 - Тарих», «6D020300 - Тарих» мамандықтары бойынша доктор профилі, Философия (PhD) докторы дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің мүшесі.

«Tarihqa sayahat» студенттік тарихи клубының ғылыми жетекшісі.

 

БІЛІМІ

Білім беру мекемесі

Біліктілігі

Аяқтаған жылы

Абай ат. ҚазМПУ

Тарих, қоғамтану және кеңестік құқық пәнінен оқытушы

Диплом ЖВ № 244656

05.06.1992.

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылым саласы 

Дипломды беру уақыты

Тарих ғылымдарының кандидаты

Отандық тарих

27.01.1999.

ҒК № 0004742

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атағының атауы

Берілген уақыты

доцент

24.01.2003.

ДЦ № 0005237

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриат:

Қазақстанның жаңа заман тарихы («6В02202 - Тарих», 2 курс, «6В01601 - Тарих», 2 курс ҚОТ),

Қазақ қоғамының күнделікті өмірі («6В01601 - Тарих», 2 курс ҚОТ),

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы («5В011400 - Тарих», 4 курс)

Ұлт-азаттық көтерілістердің тарихы («5В011400 - Тарих», 3 курс - эллективті курс 2019 ж. )

ҚР әлемдіккеңістікте(«5В020300 - Тарих», 3курс)

ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері («5В011400 - История», 4 курс, элективный курс 2019 г.).

Магистратура:

Theory and practice of interdisciplinary historical studies («7М01601 - Тарих», 1 курс),

Мемлекеттік және ұлттық бірегейліктің қалыптасуы:тарихи-эволюциялықмоделі («6М011400 - Тарих», 2 курс, элективтікурс 2019 ж.).

Қазіргі тарих ғылымындағы пәнаралық әдістер (6М020300 - Тарих, 2 курс)

Докторантура:

XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ қоғамының әлеуметтік тарихы: топтары, мудделері, иерархиясы («6D020300  - Тарих», 1 курс, 2019 ж.).

XIX-XX ғғ.Қазақстанның әлеуметтік динамикасы («8D01601 - Тарих», 1 курс, 2020 ж.)

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ 

Зерттеу тақырыптары: жаңа әлеуметтік тарихты зерттеумен айналысады, жаңа империялық тарих, кейінгі социализм кезеңіндегі Қазақстан халқының бірегейлігін зерттеуге арналған пәнаралық зерттеулер (айтылған тарихының әдістері және антропологиялық тәсілдердің қолданылуы), memory studies мәселесінің зерттелуі.

ҚР БжҒМ ғылыми жобасының  орындаушы:

1) «Қазақ даласының әлеуметтік ұйымының өзгеруі: стратификация және мәртебе динамикасы (XVIII ғ. екінші жартысы- ХХ ғ. 20 жж.) » (грант ҚР БжҒМ- АР 05130813) (2018-2020).

2)BR05233709 «Ұлы Дала тарихы мен мәдениеті» бағдарлама аясында ПЦФ «Қазақстанның моноқалалары тұрғындарының ауызша әңгімелеріндегіәлеуметтік-мәденибірегейлік:Кентау-Ащысай (1927-XXI ғасыр)» ПЦФ (2018-2020).

ҚР БжҒМ ғылыми жобасының жетекшісі:

ИРН AP08857194 «XIX - XXI ғ.ғ. басындағықазақстандықбейнелердіңтарихы мен визуалдыантропологиясы: эволюциясы мен субъектініңқалыптасуы» (2020-2022, 27 ай)

Жариялымдары:

1. Восстания в Азиатской России: неизвестное об известном (к столетию Высочайшего повеления 25 июня 1916 г.) Коллективная монография. - М.: Русский импульс, 2017.  - 528 с. - С.  229 - 241.

2. Волости и волостные управители ХIX - начало ХХ в.в. Сборник документов и материалов. Алматы: «Қазақуниверситеті», 2018.  - 298 с. (в соавторстве: Султангалиева Г.С., Далаева Т.Т., Удербаева С.К., Маликов Б.);

3. Институт волостных в системе управления Казахской степью XIX - начало ХХ вв. Монография в документах. - Алматы: «Қазақуниверситеті», 2018.  - 396 с. (в соавторстве: Султангалиева Г.С., Далаева Т.Т., Маликов Б., Тулешова У.);

4. Россия и Центральная Азия. Конец XIX - начало ХХ века.: /ответств. ред. Д.А.Аманжолова.  сборник документов и материалов. - М. Новый хронограф, 2017. - 592 с. (в соавторстве: Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Султангалиева Г.С.)

5. «Ащысай-Кентау тұрғындарының өміріндегі әлеуметтік-мәдени бірегейлік (1927 ж. - ХХІ ғ.б.)». Естеліктер мен тарихи сұхбаттар жинағы. /Құрастырушылар: М.Қ. Қойгелдиев, Т. Исанский, З.Б. Мырзатаева, Т.Т. Далаева./ М.Қ. Қойгелдиевредакторлығымен. - Алматы: «Асаба» баспасы, 2019.  -  392 б.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

1) Қазақстан тарихы (Аса маңыздыкезендері мен ғылымимәселелері). Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманит. бағытындағы 11-сыныбына арналғаноқулық /М.Қойгелдиев, Ж.Қасымбаев, Ә.Төлеубаев,Т.Т.Далаева,  Е.Т.Калиева. - Өнд.,толықт. 3-бас. - Алматы; Мектеп, 2015. - 424 б.

2) История Казахстана (Важнейшие периоды и научные проблемы). Учебник для 11кл.  обществ.-гуманитар. направления общеобраз.щк. /М.К.Койгелдиев, Ж.К.Касымбаев, А.Т.Толеубаев, Т.Т.Далаева,  Е.Т.Калиева. - 3 изд..,перераб.,доп. -Алматы: Мектеп, 2015. - 416 с.

3)Қазақстан тарихи (Әңмуһимдәвирлиривәилмиймәсилилири). Умумийбилимберидиғанмәктәпләрниңижтимаий-гуманитарлықйөнилишидики 11-синиплири үчүндәрислик/  М.Қойгелдиев, Ж.Қасымбаев, Ә.Төлеубаев,Т.Далаева, Е.Қалиева. - Толуқт., қайтаишл. 3-нәшри. - Алмута: Метеп, 2015. - 424 б.

4) «5В011400-тарих» мамандығына арналған «Кәсіби қазақ тілі» (оқуқұралы).  Алматы: Абай атындағыҚазҰПУ-дің «Ұлағатбаспасы», 2015. -131 б. (в соавторстве с Калиевой Е.Т.). (рекомендовано РУМС МОН РК по группе специальностей «Образование», протокол № 3 от 17.06.2014.)

5)«Новая история Казахстана: социальная стратификация ХIХ-начало ХХ вв. Учебное пособие. Алматы: «Қазақ университеті», 2020. - 280 с.(в соавторстве с Султангалиевой Г.С.). (рекомендовано РУМС МОН РК по специальностям группы «Гуманитарные науки» (Протокол № 40 от 19.06. 2020.)

 

МАРАПАТТАРЫ

Абай ат. ҚазҰПУ «Үздік тәрбие жетекшісі» төсбелгісімен марапатталған (01.10. 2015.), куәлік № 337;

Абай ат. ҚазҰПУ «Үздік ұстаз» төсбелгісімен марапатталған (09.12.2015.), куәлік № 366;

ҚР БжҒМ Құрмет грамотасымен 2018 ж.;

Абай ат. ҚазҰПУ ректорының Алғыс хатымен «Университет профессор-оқытушылары арасындағы рейтингі жүйесі бойынша жоғары көрсеткішке жеткені үшін» марапатталған (2.10.2019.)

ҚР БжҒМ «Үздік оқытушы 2019 ж.

 

 


← Вернуться назад