қазақша · русский · english
 
 
 
 Әбілқасымова Алма Есімбекқызы
Кафедра меңгерушісі
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР ҰҒА академигі, Ресей Білім академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Төле би көшесі, 86, 415 кабинет
 8 (727) 261-53-64
aabylkassymova@mail.ru

 

«Математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасы (бұдан әрі - кафедра) 1942 жылы ашылды.


Кафедраның қызмет ету кезеңдері:

1965-1972 жж. - «Элементар математика және оны оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ.к., доцент Б.С. Жаңбырбаев;

1972-1977 жж. - «Математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - т.ғ.к., доцент М.Қ.Сәтбаев;
1977-1981 жж. - «Математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ.к., доцент Б.С. Жаңбырбаев;
1981-1983 жж. - «Геометрия және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.к., доцент М.У.Ысқақов;
1983-1989 жж. - «Геометрия және математиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.к., доцент А.А.Бидосов;
1989-1996 жж. - «Математикалық білім берудің дидактикасы мен теориясы» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.к., доцент Н.Н.Забежанская;
1996-1998 жж. - «Математикалық білім берудің дидактика және теориясы» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.д., профессор А.Е.Әбілқасымова;
1998-1999 жж. - «Ақпараттық технологиялар және оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ.к., доцент М.Ж.Бекпатшаев
1999-2006 жж. - «Жаңа ақпараттық технологиялар және оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.д., профессор Е.Б.Шалбаев;
2006-2010 - «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - ф.-м.ғ. д., профессор С.Алдашев.

 

2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі - п.ғ.д., профессор Әбілқасымова Алма Есімбекқызы болып табылады.

 

Кафедра қызметінің бағыты: болашақ математика, физика, математика және физика, математика және информатика, физика және информатика, физика мұғалімдерін ағылшын тілінде арнайы пәндік және әдістемелік дайындау; білім беру саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу.


Кафедра ұзақ жылдар бойы бакалавриат, магистратура және докторантураға арналған білім беру бағдарламалары мамандықтары бойынша педагогикалық кадрларды дайындап келеді:

1) 6В01501 - Математика мұғалімдерін даярлау (5В010900 - Математика);

2) 6В01502 - Математика және физика мұғалімдерін даярлау (2019 жылдан бастап);

3) 6В01503 - Математика және информатика мұғалімдерін даярлау (2019 жылдан бастап);

4) 6В01504 - Физика мұғалімдерін даярлау (5В011000 - Физика);

5) 6В01505 - Физика ағылшын тілінде;

6) 6В01506 - Физика және информатика мұғалімдерін даярлау;

7) 7М01501 - Математика мұғалімдерін даярлау (6М010900 - Математика);

8) 7М01504 - Физика мұғалімдерін даярлау (6М011000 - Физика);

9) 8D01501 - Математика мұғалімдерін даярлау (6D010900 - Математика);

10) 8D01504 - Физика мұғалімдерін даярлау (6D011000 - Физика).

 

Білім беру ұйымдарындағы бакалаврлардың, магистрлердің және PhD докторанттардың барлық педагогикалық практикасы кафедраның тәжірибелі оқытушылары мен әдіскерлерінің жетекшілігімен жүзеге асырылады.

 

Кафедрада ғылыми және әдістемелік жұмыстарымен республикалық және халықаралық деңгейде танымал жетекші әдіскерлері қызмет етеді. Кафедраның көптеген қызметкерлері еліміздің жалпы білім беретін мектептері мен жоғары оқу орындарына арналған математикадан оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің авторлары. Соңғы он жылда кафедра Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің бағдарламалық-мақсатты және гранттық қаржыландыруы және университеттің ішкі жобалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіп келеді.

 

Оқытушылар құрамының Scopus, Web of Science, РИНЦ деректер базасындағы шетелдік ғылыми журналдарда көптеген жарияланымдары бар және Хирша индексіне ие.

 

Кафедраның ғылыми әлеуеті - 77%.

 

Кафедрада штаттық негізде 31 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 5 ғылым докторы, 16 ғылым кандидаты мен PhD докторы, 10 ғылыми дәрежесі жоқ оқытушы. Олардың қатарында ғылым докторлары, профессорлар - Әбілқасымова А.Е., Әлімбекова Г.Б., Қасқатаева Б.Р., Қозыбай А.Қ., Шуақаев М.Қ.; Ф.-м.ғ.к., профессор Шоқанов А.Қ., п.ғ.к., доцент Есенова М.И., п.ғ.к., доцент Жадраева Л.У., ф.ғ.к., профессор Қосанов Б.М., п.ғ.к., профессор Е.А.Тұяқов., Ph.D., доцент Сыдықова Ж.К., п.ғ.к., доцент Искакова М.Т., п.ғ.к., доцент Ахметова О.С., п.ғ.к., аға оқытушы Наметкулова Ф.Д., п.ғ.к., аға оқытушы Исаева Г.Б. , PhD докторлары - Нұрмұхамедова Ж.М., Нурбаева Д.М., Оспанбеков Е.А., Қырықбаева А.А., Ерженбек Б. және т.б. Сонымен қатар, кафедрада қосымша сағаттық негізде 13 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 2 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаты, PhD, доцент.

 

Барлық оқытушылардың оқытылатын оқу пәндеріне сәйкес базалық білімі және/немесе кәсіптік қайта даярлығы бар, сонымен бірге олар ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің талаптарына сәйкес жүйелі түрде біліктілігін арттырудан өтеді.

 

Кафедра оқытушылары әртүрлі республикалық және халықаралық конференцияларға, мектептік және университеттік білім беру жүйесін жетілдіру мәселелеріне арналған конгресстерге қатысады. Кафедрада оқитын және маманданатын магистранттар мен PhD докторанттар таңдалған білім беру бағдарламалары бойынша ғылыми зерттеулермен айналысады. Сондай-ақ олар алыс-жақын шетелдердің жоғары оқу орындарында ғылыми дайындықтан өтеді.

 

Кафедра базасында 1996 жылдан 2010 жылға дейін Қазақстанда алғаш рет 13.00.02 - Білім беру мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (математика, физика, химия) мамандығы бойынша профессор А.Е.Әбілқасымованың төрағалығымен Д 14.08.05 диссертациялық кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) жұмыс істеді. Диссертациялық кеңеске Қазақстан, Ресей және Қырғызстанның көрнекті ғалымдары мүше болды. Кеңес жұмысы барысында 181 диссертация қорғалды, оның 87-сі математиканы оқыту әдістемесі бойынша, 35-і физиканы оқыту әдістемесі бойынша, 51-і химияны оқыту әдістемесі бойынша, сонымен қатар біржолғы қорғаулар қиылысында. мамандықтар (математика және информатика) - 12.

 

Ұзақ жылдар бойы кафедрада «Жоғары және орта мектеп дидактикасы» атты республикалық әдістемелік семинар жұмыс істеді, онда мектептің де, университеттің де педагогикалық білім беру жүйесінің мәселелері, сонымен қатар диссертациялардың алдын ала талқылануы жүргізілді.

 

Кафедрада 2016-2017 жылдары философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беру үшін 6D010000 - «Білім (математика, физика, информатика, химия, биология, география)» бейіні бойынша диссертацияларды қорғау кеңесі жұмыс істеді, ал 2018 жылдан бастап 6D010000 - «Білім беру (математика, физика)» бейіні бойынша Кеңес жұмыс істейді, Кеңес төрағасы - п.ғ.д., профессор А.Е.Әбілқасымова. Кеңесте 13 докторлық диссертация қорғалды, олардың барлығы PhD дәрежесін алды.

 

Кафедра тек математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесінің ғылыми мәселелерімен ғана емес, сонымен қатар Қазақстан мен Ресейдің қазіргі білім беру жүйесін дамытудың бірқатар өзекті мәселелерімен айналысады. Ресей ғалымдарымен бірлескен іс-шаралар көптеген ғылыми жарияланымдарды шығаруға мүмкіндік берді, соның ішінде:

Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Концептуальные проблемы создания и совершенствования школьных учебников. Научно-методическое издание. - Алматы: Атамура, 2011. - 168с.
Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Содержание образования и школьный учебник. Монография. - Москва: Арсенал образования, 2012. - 224с.
Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Седова Е.А. Концепция функциональной грамотности школьников: математика и информатика. - Москва: Эдитус, 2016. - 220с.
Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Современные тенденции развития непрерывного педагогического образования. Монография. - Алматы: Атамура, 2017. - 272с.
Абылкасымова А.Е. Состояние, проблемы и основные направления развития системы образования в Республике Казахстан. //Коллективная монография «Высшая школа в России и за рубежом: проблемы и их решения» (глава 2, п.2.5). - Ульяновск: Зебра, 2017. - С. 157-170.


Мәскеу ғалымдарымен ғылыми ынтымақтастықта Австралия, Бразилия, Венесуэла, Үндістан, Иран, Италия, Мексика, Түркия елдерінің ғылыми басылымдарында мақалалар жарияланды.

 

Бүгінгі таңда кафедра Қазақстандағы жоғары білім берудің заманауи талаптарына жауап беретін, бәсекеге қабілетті мамандарды - математика, физика және информатика пәндерінің болашақ мұғалімдерін дайындауға мүмкіндік беретін жоғары ғылыми-педагогикалық әлеуеті бар, біртұтас және белсенді жұмыс істейтін ұжым болып табылады.