қазақша · русский · english
 
 
 
 Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы
«Ғылым, мониторинг, халықаралық ынтымақтастық» бөлім жетекшісі
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Төле би көшесі, 31
 291-84-09
adk7575@mail.ru

 Жунусбекова Азиза
«Ғылым, мониторинг, халықаралық ынтымақтастық» бөлім менеджері
PhD доктор, аға оқытушы
Төле би көшесі, 31
 291-84-09
aziza.zhunusbekova@inbox.ru

 

Бөлімнің мақсаты: ғылым мен білімді интеграциялау, ғылыми және инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру, институт қызметкерлері мен білім алушыларының ғылыми әлеуетін барынша толық пайдалану мен дамытуды қамтамасыз ету.

 

Бөлімнің негізгі міндеті:  институттың ғылыми-зерттеу әлеуетін белсендіру,  ғылыми әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру және әлемдік ғылыми кеңістікке интеграцияны қамтамасыз ету, институттың ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау және үйлестіру.

 

Бөлімнің қызметі:

- СҒЗЖ, МҒЗЖ, ДҒЗЖ ұйымдастыру: оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау, жүргізу және мониторингілеу;

- білім алушыларды ғылыми зерттеулерге тарту бойынша жұмысты жандандыру, неғұрлым талантты білім алушылармен жеке жұмыс шеңберін кеңейту, оларды бакалавриат - магистратура - докторантура траекториясы бойынша сүйемелдеуді қамтамасыз ету;

- басқа ұйымдармен (халықаралық, республикалық, өңірлік) байланыс орнату;

- ғылыми семинарлар мен вебинарлар өткізу үшін басқа ұйымдардан шетелдік және отандық ғалымдар мен білім беру ұйымдарының өкілдерін тарту;

- ғылыми-зерттеу базаларымен келісім-шарттарды жүргізу (мектептер, колледждер, балабақшалар және т.б.);

- маңызды ғылыми іс-шараларды өткізу жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру;

- білім беру үдерісінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру деңгейін арттыру;

- педагогикалық және педагогикалық емес мамандықтар бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу және коммерцияландыру.

 

 

2203