қазақша · русский · english
 
 
 

STEM технологиялар зертханасы

 

STEM технологиялық зертханасы 2018 жылдың басынан бері жұмыс істейді. Зертхананың негізгі міндеті келесі мақсатта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру болып табылады:

- Білім беру ұйымдарының үздік тәжірибесін жинақтау, сондай-ақ педагог кадрлардың кәсіби-педагогикалық шеберлік деңгейін арттыру үшін жағдай жасау, оқыту процесінде оқу мехатроника, робототехника және техникалық шығармашылықтың басқа да түрлері саласындағы қазіргі заманғы материалдық-техникалық және әдіснамалық базаны пайдалану есебінен жоғары білім берудің және қосымша кәсіптік білім берудің (бұдан әрі - ББҰ және ҚБҰ) сапасын арттыру;

- Қазақстан Республикасының дамушы экономикасында болашақ педагог кадрларды тәрбиелеу мен даярлау үшін инновацияларды жаппай және сапалы енгізуді, оқу мехатроникасын, робототехниканы және техникалық шығармашылықтың басқа да түрлерін жедел дамытуды қамтамасыз ету.

- Мақсаттарды жүзеге асырудың негізгі алаңы Зертхананың Зертханалық-тәжірибелік кешені болып табылады.

 

Зертхананың зертханалық- тәжірибелік кешені келесі бағыттарды қамтиды:

- Робототехникалық жүйелерді және жасанды интеллектті бағдарламалау;

- Роботтарды өлшеу жүйелері;

- Мехатроника.

 

Қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін зертхана келесі функцияларды орындайды:

1. Зертхана базасында білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.
2) Материалдық-техникалық, оқу-әдістемелік, ақпараттық, кадрлық және білім беру қызметін қамтамасыз етудің басқа да түрлерін қамтитын білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қазіргі заманғы білім беру ортасын қалыптастыру (оның ішінде желілік нысанда).

3) Зертхана базасында оқу мехатроника, робототехника және техникалық шығармашылықтың басқа да түрлері саласында педагогтарды даярлау үшін және қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын, сондай - ақ тәжірибелік-конструкторлық, жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ЖБ желілік білім беру бағдарламаларының (бакалавриат, магистратура-оның ішінде желілік нысанда) зертханалық-практикалық модульдерін әзірлеу және іске асыру ;

4) Зертхана базасында желілік ресурстарды пайдалана отырып, жалпы, қосымша және кәсіптік білім беру педагогтері үшін ҚБҰ желілік білім беру бағдарламаларының (қайта даярлау және біліктілікті арттыру) зертханалық-практикалық модульдерін әзірлеу және іске асыру;

5) Университет ресурстарын қолдана отырып, зертхана тақырыбы бойынша жалпы, қосымша және кәсіптік білім беру педагогтері үшін серіктестермен конференциялар, вебинарлар, мастер-кластар, жарыстар мен басқа да іс-шараларды бірлесіп өткізу;

6) Сапалы дайын білім беру өнімдерін жаппай практикаға көбейту үшін жаңа білім беру өнімдерін апробациялау және сараптау;

7) Зертхананың ақпараттық порталын құру, желілік ресурстарды пайдалану арқылы тұтынушылар сегментінің нысаналы тобын қалыптастыру.