қазақша · русский · english
 
 
 

 

2018 жылғы 14 қарашадағы № 1632-ж/к бұйрығымен «Физикадағы қолданбалы ғылыми-зерттеу және оқыту технологиялары зертханасы» (зертхана) құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, практикалық бағдарланған нәтижелер білім алу және ғылымды интеграциялау мәселелерін шешу үшін құрылған. «Зертхана» - «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ҒҰО Ғылым департаменті Абай атындағы ғылыми-инновациялық паркінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 

Негізгі мақсаттар мен міндеттер

- «Зертхананың» қызметі практикалық бағытталған нәтижелерді алумен, ғылым мен білімнің интеграциясы, жобалық іс-шараларға қатысумен байланысты.
- Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және қамтамасыз ету. Педагогикалық ғылымдар саласында, оның ішінде физика саласындағы ғылыми-әдістемелік және шығармашылық әлеуетті дамытуға байланысты кешенді зерттеулер жүргізу.
- Физика және техника саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу.
- Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға арналған конкурстарға қатысу.
- Перспективалы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін білім беру саласында әзірлеу және енгізу.
- Оқу, ғылыми және өндірістік Республикалық және Халықаралық семинарлар, конкурстар, конкурстар, кеңестер мен конференциялар өткізу.
- Университеттің имидждік саясаты бойынша іс-шаралар өткізу және жарнамалық шараларды жүзеге асыру.
- Бизнес және жеке сектор өкілдерінің қатысуымен диалог алаңдарын өткізу және ұйымдастыру.
- Ғылыми зерттеулер саласында шет мемлекеттердің мемлекеттік, мемлекеттік емес, қоғамдық және халықаралық ұйымдарымен ынтымақтастық.
- Кадрларды дайындауға қатысу және жас мамандарды ғылыми қызметке тарту. Талантты жастармен жұмыс жүргізу.


Зертханада бірегей құрал-жабдықтар бар: жалпы физика (механика, молекулалық физика, электр энергиясы, оптика, атомдық физика) курсына арналған зертханалық құралдар; ӨМКА оқу-зерттеу кешені - туннельдік микроскоп, атомдық күштік микроскоп. Құрылымдық бөлімшенің технологияларын өндіріске енгізу және коммерцияландырумен айналысатын университеттермен (Германия, Лейпциг университеті; әл-Фараби атындағы ҚазҰУ), инновациялық-техникалық орталықтармен (ҚазҰУ физика-техникалық факультеті), ғылыми парктермен келісімдер бар.

 

Алматы қаласында «Болашақ мұғалімдерді даярлау үшін білім беру бағдарламаларында бірлескен модульдерді құру» атты халықаралық вебинар, «Мектепте физиканы оқыту мәселелері: инновациялық идеялар мен білім беру бағдарламалары» атты бірінші Халықаралық дөңгелек үстел Математика, физика және информатика институтында, 2019 жылғы 15 қаңтарда өтті. Екінші дөңгелек үстел «Мектепте физиканы оқыту мәселелері: инновациялық идеялар мен білім беру бағдарламалары» тақырыпта Математика, физика және информатика институтында 2019 жылы 24 желтоқсанда өтілді. Үшінші халықаралық дөңгелек үстел «Мектепте физиканы оқыту мәселелері: инновациялық идеялар мен білім беру бағдарламалары» атты 10 ақпан 2021 жылы өтілді.

 

Зертхана базасында 2019 жылы жүзеге асырылған жобалар: бір халықаралық жоба (Лейпциг университетімен бірге), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыруға бір жобасы (AR05133342), бір ішкі - Абай атындағы ҚазҰПУ университетінің жобасы. 2021 жылы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бір жобасы (АП09259248), 2020 - 2021 жж. бір университетішілік жоба (Изотермиялық көпкомпонентті газ қоспасының тұрақты стратификациясы бар аномальды концентрациядағы гравитациялық конвекция) Абай атындағы ҚазҰПУ.

 

Зертхана базасында жас зерттеушілердің (магистранттар мен докторанттар) ғылыми зерттеулері саласындағы акселерация сәтті жүзеге асырылуда. Осы қызметтің нәтижесі бойынша: 1 курс докторанты Калимов А.Б. жас ғалымдардың ғылыми жобалары мен стартап жобалар байқауының ҚазҰПУ грантының иегері атанды (2019); 3 курс докторанты Жусанбаева А.К. Фридрих Эберт қорының жол жүру грантының (барлық жол жүру және үстеме шығындарды 100% төлеу) иегері атанды және Ядролық қаруды таратпау және қарусыздану бойынша жазғы мектепке қатысты (Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 2021 ж.).

 

Жарияланған мақалалар: 2019 жылы: импакт-факторлы журналдарда 4 мақала, ҚР ҚКСОН журналдарында 3 мақала, шет елдердегі журналдарда 2 мақала, жақын шетелде жарияланған 2 ғылыми конференция тезистері; 2020 жылы: импакт-факторлы журналдарда 4 мақала, ҚР ҚКСОН журналдарында 4 мақала, жақын шетелде 1 мақала, алыс шетел журналдарында 1 мақала, ҚР басқа журналдарында 1 мақала, 1 диссертация. ҚР-да жарияланған ғылыми конференцияның, 2 ғылыми конференцияның тезисі, жақын шетелде жарияланған.

 

Зертхана қызметкерлері 2019, 2020 жылдардағы халықаралық конференцияларға белсенді қатысты. 2019 жылы оқу процесіне Механика бағдарламасына 9 зертханалық жұмыстар, 2020 жылы Электр және магнетизм бағдраламасына 7 зертхана жұмыстары әзірленді және енгізілді.

 

Зертхана ұжымы зертхана меңгерушісі, бас ғылыми қызметкер, инженерден тұрады.