қазақша · русский · english
 
 
 


Ғылыми тағылымдаманы ресімдеу үшін білім алушы іссапардың болжамды күніне дейін 5 апта (жақын шетел), 7 апта (алыс шетел) бұрын Халықаралық ынтымақтастық департментіне мынадай құжаттарды ұсынуы қажет:
- «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - ректорының атына ғылыми жетекшінің, кафедра меңгерушісінің, институт директорының, бас бухгалтердің қолы қойылған өтініш;
- Қабылдаушы ЖОО-дан, ғылыми ұйымнан және/немесе ұйымнан тағылымдамадан өту үшін ресми шақыру хатының көшірмесі. Шет тілінде шақыру болған жағдайда шақырудың бейресми аудармасы қоса беріледі;
- Ғылыми жетекшімен, кафедра меңгерушісімен және қабылдаушы Тараппен расталған тағылымдаманың жеке бағдарламасы және дүйсенбі жоспары (қабылдаушы ұйым тарапынан сканерленген нұсқасын ұсынуға рұқсат етіледі);
- Тағылымдамадан өтудің жеке жоспарын талқылай отырып, кафедра отырысы хаттамасынан үзінді көшірме;
Білім алушының қол қойылған өтініші негізінде Халықаралық ынтымақтастық департментіне 5 жұмыс күні ішінде білім алушыны ғылыми тағылымдамаға жіберу туралы бұйрықты қалыптастырады.


Ғылыми тағылымдамаға жіберілетін білім алушылар:
- іссапарға құжаттарды уақтылы ұсыну;
- ғылыми тағылымдамадан өтуге жіберу туралы бұйрықта көрсетілген тағылымдама мерзімдерін сақтауға;
Ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған бұйрықпен көзделген университетке дәлелді себепсіз және құжаттарды тиісінше ресімдеместен кету және келу мерзімдерін сақтамау оқу тәртібін бұзу болып табылады және қорытынды аттестаттауға жол бермеуге негіз болады.

Кетуге кедергі келтіретін дәлелді себеп болған жағдайда білім алушы ЕМС-ға ғылыми жетекшінің, кафедра меңгерушісінің, институт директорының бұрыштамаларымен қоса растайтын құжатты қоса бере отырып, Басқарма Төрағасының-университет ректорының атына дәлелді өтініш ұсынуы қажет.

- Білім алушылар қабылдаушы ЖОО-ның немесе ғылыми ұйымның ішкі тәртіп ережелерін және Жарғысын сақтауы тиіс.


Студенттердің тағылымдамадан өтуге жолдамасы «Абай атындағы ҚазҰПУ» ҚеАҚ Басқарма төрағасы - ректорының бұйрығымен ресімделеді.