қазақша · русский · english
 
 
 

 

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

- қазіргі мектеп жасына дейінгі балалардың, оқушылар мен студенттердің жеке тұлғасын зерттеу;

- ҚР жалпы білім беретін мектептерінің білім алушыларының интеллектуалды және жеке әлеуетін өлшеу;

- ҚР мектепке дейінгі ұйымдарының ересек мектеп жасына дейінгі балаларының психомоторлық, когнитивтік, коммуникативті қабілеттерін және эмоционалды интеллектісін дамыту;

- ұлттық құндылықтар негізінде жасөспірімдердің қазақстандық патриотизмін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері;

- пенитенциарлық мекемелердің кәмелеттік жасқа толмағандарды психологиялық-педагогикалық қолдау;

- оқушылар мен студенттердің психологиялық және психологиялық денсаулығы;

- университеттің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-инновациялық әлеуетін дамытуды партисипативтік басқару;

- қазақ тілді орта үшін білім беру жүйесіндегі психодиагностикалық әдістерді бейімдеу.

 

Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыпнамасы психология ғылымын дамытудың ең өзекті бағыттарын анықтайды:

1. ғылыми-зерттеу қызметі.

2. оқулықтарды, монографияларды, оқу құралдарын, оқу-әдістемелік басылымдарды дайындау.

3.кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуы.

4.студенттердің, магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру.

5. кафедраның профессор-оқытушылар құрамының жарияланымдарын, оның ішінде импакт-факторы жоғары шетелдік басылымдарда дайындау.

 

2022 жылы кафедраның профессор-оқытушылар құрамы 12 ғылыми жобаға қатысты, оның ішінде 1 жобаны ҚР БҒМ қаржыландырады, 1 жобаны Абай атындағы ҚазҰПУ және 10 жобаны «El umiti» Корпоративтік Қоры қаржыландырды. Сондай-ақ, профессор-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстың нәтижелері бойынша әртүрлі шетелдік және республикалық баспаларда 121 жарияланым шығарды.

Кафедра оқытушылары 1 монография және 6 оқу-әдістемелік құралды жарыққа шығарды, импакт-факторы бар журналдарда 19 мақала (SCOPUS); ҚР КОКСОН журналдарында 27 ғылыми мақала; ҚР өткен журналдарында 20 мақала жарияланды. Жыл сайын жалпы және қолданбалы психология кафедрасы дәстүрлі форматта магистранттар мен студенттер арасында ғылыми конференция ұйымдастырады және өткізеді. Оның нәтижелері бойынша арнайы жинақ шығарылады.

2021 жылдан бастап жалпы және қолданбалы психология кафедрасының ғалымдары мен оқытушылары оқушылардың қабілеттерін анықтауға және олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік беретін «Qabilet» жобасының жұмысына тартылды. Жоба бағдарламасын «Елбасы Академиясы жалпы және қолданбалы психология кафедрасының бір топ ғалымдары мен оқытушыларын тарта отырып әзірледі. «Елбасы академиясы» Abai University-мен ынтымақтастықта жұмыс істейді және қазіргі уақытта «Ei Umiti» деп аталады.

 

«Qabilet» - Қазақстанда алғаш рет құрылған, өзінің функциялары мен міндеттері бойынша бірегей инновациялық, әлеуметтік-психологиялық қызмет. Бұл қызмет балалардың сыни ойлау, шығармашылық, қарым-қатынас құру және т. б. қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Әр бала үйден, өз компьютерінен немесе смартфонынан өзіне тән қабілеттерін және оларды жүзеге асыру жолдарын анықтайтын диагностикадан өте алады. Әлемдік тәсілдер негізінде отандық ғалымдар әзірлеген осындай озық психологиялық технологиялар мен әдістерді қолдану қажет.

 

Соның нәтижесінде Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Жалпы және қолданбалы психология кафедрасының ғалымдары Сатова А.К., Ниетбаева Г.Б., Абишева Э.Д., Надирбекова А.О., Момбиева Г.А., Тукебаева С.А., Конысбаева А.Б., Бейсембаева К.Д., Ингайбекова Т.А., Дауткалиева П.Б., Садреймова А.Ж.,Садыкова А.Б. халықаралық университеттермен бірлесіп балалардың дарындылығын дамыту бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуде, сондай-ақ «Qabilet» жобасын іске асыруға тартылды, сондай-ақ олар «Ei Umiti» Корпоративтік қорымен белсенді ынтымақтасады және «Балалар мен жасөспірімдердің қабілеттерін диагностикалау және дамыту» тақырыбы бойынша 10 жобаға қатысады, оның шеңберінде диагностика бойынша оқу-әдістемелік құралдар шығарылды, балалардың қабілеттерін диагностикалау және дамыту бойынша авторлық куәліктер алынды.

 

Матрица

 

КЭД_7М03118-Психология Здоровья _каз

 

КЭД- 6В03111-Практик психологты даярлау

 

2023 жылы патенттер мен авторлық куәліктер алған ПОҚ тізімі

 

Scopus бойынша Хирша индексінің (h-index) кафедраның ПОҚ рейтингі


ЖАО бизнес өкілдерінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын ғылыми жобалар


2022-2023 жылдары Scopus-та индекстелген журналдарда жарияланған мақалалар тізімі


2023 жылы магистранттардың жарияланымдарының тізімі


2023 жылы ҚР ҒЖБМ қаржыландыратын жобаларға қатысқан ПОҚ


2023 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іссапарларды жүзеге асырған магистранттар мен докторанттардың ПОҚ


2023 жылы біліктілікті арттыру курстарынан өткен ПОҚ


2022 жылы ҚР БҒМ және ҚР басқа да ұйымдары қаржыландыратын жобаларға қатысқан ПОҚ тізбесі


 

2022 жыл бойынша патенттер мен авторлық куәліктер


2022 жыл бойынша ғылыми жарияланымдар тізімі


Біліктілікті арттырған профессор-оқытушылар тізімі


Кафедраның жобалары


Тағылымдамадан өткен кафедраның ПОҚ, магистранттар мен докторанттар тізімі