қазақша · русский · english
 
 
 

 

Тарих және құқық институтының 4 кафедрасында 27 ғылым докторы, 38 ғылым кандидаты, 5 PhD докторлары, 49 магистр аға оқытушы жұмыс жасайды. Профессор-оқытушылар құрамы ғылым саласының ірі мамандары ретінде Қазақстанға және шет мемлекеттерге белгілі ғалымдар.


Институттың ғылыми-педагогикалық қызметі тарих, құқықтану, тарихты оқыту теориясы мен әдістемесі, философия, саясаттану, дінтану салалры бойынша білім берумен қатар, ғылымның өзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған ғылыми жұмыстар атқаруда.


2020 жылдың өзінде профессор-оқытушылар құрамы ҚР БҒМ ауқымында 3 ғылыми жоба, Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының 4 ғылыми жоба грантын жеңіп алды. Сонымен қатар 16 монография, 14 оқу-әдістемелік құрал, импакт фактор журналдарына 26 мақала жариялады.

 

2018 жылдан бастап «6D011400 - Тарих» бейіні бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі Кеңес жұмыс істейді. Кеңес төрағасы - ҚР ҰҒА академигі М.Қойгелдиев.


Жыл сайын студенттер мен магистранттар үшін СҒЗЖ жұмыстарының нәтижелерін баяндау үшін арнайы ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылады. Ғылыми-практикалық конференция материалдары арнайы жинақ болып шығады. Оның нәтижесі бойынша жақсы жұмыстар республикалық конкурстарға ұсынылады. Студенттер мен магистранттар әр жылдары республикалық олимпиадаларға, конкурстарға қатысып жүлделі орындарға ие болуда. Сонымен қатар студенттер мен магистранттар институттың ғылыми және қоғамдық жұмыстарына қатысып, қала өміріндегі іс-шараларда белсенділік көрсетуде. Института республикалық КВН жеңіпаздары күрестен, веложарыстан және т.б. спорт түрлерінен халықаралық жарыстардың жеңімпаздары, спорт шеберлері білім алуда.

 

Тарих және құқық институтының ғылыми қызметі туралы мәліметтер

 

2020-2021 оқу жылы бойынша дипломдық жобаны ұйымдастыру

 

2020 жылғы бойынша Конкурстардың, олимпиадалардың жеңімпаздар2020 жылғы бойынша Конкурстардың, олимпиадалардың жеңімпаздары


2020 жылғы бойынша ҚР БҒМ БҒСБК жарияланған мақалалар


2020 жылғы бойынша Шетелдік ЖОО ынтымақтастық


2020 жылғы бойынша ОПҚ авторлық куәліктерінің тізімі


2020 жылғы бойынша Монографиялар мен оқулықтар


2020 жылғы бойынша кафедраларда жарияланған мақалалардың сандық көрсеткіші


2020 жылғы бойынша Импакт-фактор мақалалары


2020 жылғы бойынша Ғылыми жобалар

 

2020 жылғы бойынша кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстары жағдайы


 

Дипломдық жобаны орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар

 

PHD докторантура білім беру бағдарламаларын іске асыру тәртібі туралы ереже


Шет елдермен халықаралық келісімдер


Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже


Халықаралық келісімдерді дайындау, жасау және тіркеу тәртібі туралы ереже


PHD докторанттардың ғылыми жетекшілер мен шетелдік кеңесшілеріне қойылатын талаптар


Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғауға қойылатын талаптар


ПОҚ авторлық куәліктерінің тізімі

 

ПОҚ монографиялар, оқу құралының тізімі

 

Ғылыми жобалар

 

2018 жылғы Импакт-фактор журналына жарияланған мақалалар тізімі

 

2017 жылғы Импакт-фактор журналына жарияланған мақалалар тізімі

 

2016 жылғы Импакт-фактор журналына жарияланған мақалалар тізімі

 

 

5832