қазақша · русский · english
   
  Main / Announcements
19.08.2022

Бос лауазымға үміткерлерді іріктеуге өтінім

 

Бос жұмыс орны жабық


Бос лауазымның атауы:

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері:

- ҚР МЖМБС талаптарына, жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша университет қызметіне қатысу.

- Департамент қызметіне қатысты ректор бұйрықтарының орындалуын қамтамасыз етеді.

Департамент жұмысының перспективалық және жылдық жоспарларының жобаларын әзірлейді және оларды университет басшылығына ұсынады.

- Жоспарда көзделгеніс-шаралардың орындалуын, сондай-ақ Департамент қызметкерлері орындаған жұмыстардың сапасын бақылайды.

- Департамент қызметінің бағыттары бойынша әртүрлі тұжырымдамалардың, бағдарламалардың жобаларын әзірлеуге қатысады.

- ПОҚ педагогикалық жүктемесінің көлемін және кафедралардың ағымдағы оқу жылына арналған штаттық кестесін жоспарлау мен бөлуді, профессорлық-оқытушылық құрамның еңбек тәртібін сақтауын бақылау.

- Университеттің сағаттық қорын құруды қамтамасыз етеді және оның тиімді пайдаланылуын бақылайды.

- Аудиториялық Қордың жаңа оқу жылына дайындығын қамтамасыз ету.

- Ғылыми Кеңестің отырыстарына материалдар дайындайды, оқу процесін ұйымдастыру мәселелеріне қатысты университеттің Ғылыми кеңесінің қаулыларының орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

- Университет басшылығын сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары, мүдделер қақтығысын шешу саясаты және университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптары туралы ақпарат тандыру жөніндегі саясатты қолдайды.

Негізгі лауазымдық міндеттері:

- Аудиториялық Қордың жұмыспен қамтылуын бақылау.

- Оқу процесіне қатысты мәселелер бойынша университет басшылығына, жоғары тұрған ұйымдарға ақпарат дайындайды және ұсынады.

- Бекітілген кестелер мен кестеге сәйкес институттарда (факультеттерде) оқу сабақтарының барысына бақылауды жүзеге асыру;

- ҚР ҒЖБМ талаптарына сәйкес үлгерімді ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының сақталуына бақылауды ұйымдастырады.

- Қажетті құжаттаманы әзірлеуге қатысу.

- Бөлімнің бекітілген істер номенклатурасына сәйкес іс жүргізуді және құжаттануды қамтамасыз етеді, нормативтік талаптардың сақталуын, құжаттаманың жинақтылығы мен сапалы ресімделуін, оны келісудің белгіленген тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді.

- Департамент жұмысының бейіні бойынша қызметкерлердің университет басшылығы ұйымдастыратын іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етеді.

Іссапарларға шығу:

Мүмкін

Білім:

Жоғары, ғылым докторы, кем дегенде ғылым кандидаты болуы тиіс

Талап етілетін кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы, басқалары)

Жоғары білім және жоғары оқу орындарында немесе басқа да білім беру ұйымдарында ұйымдастырушылық жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл

Кәсіби құзыреттер:

Маман есептерді, анықтамаларды, қызметтік жазбалар, өтінімдер, бұйрық жобаларын, іскерлік хаттарды жасай білуі керек

Жеке құзыреттер мен қасиеттер:

Командада жұмыс істей білу, еңбекқорлық, жұмысқа қабілеттілік, әдептілік, шыдамдылық, шыдамдылық, батылдық, ақпаратпен жұмыс істей білу, сенімділік, сыпайылық, жауапкершілік, өз қызметінде жетілдіруге ұмтылу

Мемлекеттік тілді қоса алғанда, тілдерді білуі (кандидат меңгеруі тиіс тілдердің тізімі)

Қазақ, орыс және ағылшын тілдері

Компьютерлік дағдылар:

Word, Excel, PowerPoint, электрондық пошта (OutlookExpress), Opera, Chrome жәнет.б. браузерлерімен жұмыс істей білу және т.б.

Түйіндемені тапсыру мерзімі:

2022 жылғы 26 тамызға дейін

Байланысушы тұлға:

hrteam@abaiuniversity.edu.kz75

Вернутся назад