қазақша · русский · english
   
  Main / Announcements
24.11.2023

Бос лауазымға үміткерлерді іріктеуге өтінім

 

Бос лауазымның атауы:

Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры

(декреттік демалыс кезеңіне)

Құрылымдық бөлімнің негізгі функционалдық міндеттері:

ХЫД қызметін басқарады, ХЫД жұмысын ұйымдастыруды, ХЫД туралы Ережеде белгіленген міндеттер мен функцияларды, сондай-ақ Абай атындағы ҚазҰПУ ректоратының шешімдерін, ректордың және үйлестіруші проректордың бұйрықтарын, өкімдерін, тапсырмаларын орындауды қамтамасыз етеді;

Халықаралық ынтымақтастық департаментінің мәртебесі мен беделінің өсуіне ықпал етеді: паспорттық-визалық қолдау, халықаралық алмасу бағдарламалары, ғылыми-мәдени байланыстар және педагогика бойынша «ЮНЕСКО» кафедрасының жұмысы, университеттің даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдеседі. ЖОО Ғылыми Кеңесінің шешімдерін және стратегия және интернационалдандыру жөніндегі проректордың тапсырмаларын іске асыру. Жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен қарым-қатынасты кеңейтуге және Абай атындағы ҚазҰПУ-дың шетелдік университеттермен ынтымақтастығын дамытуға ықпал ету.

ХЫД құзыретіне жататын мәселелер бойынша ҚазҰПУ құрылымдық бөлімдерінде ХЫД-ты көрсетеді;

ХЫД құзыретіне жататын мәселелер бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ-да белгіленген тәртіппен Абай атындағы ҚазҰПУ-дың құрылымдық бөлімдерімен хат алмасады;

ХЫД директоры ҚР-дағы елшіліктердің, орталық билік органдарының, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдерімен, Алматы мен Астанадағы кәсіпорындармен және ұйымдармен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігімен өзара қарым-қатынаста департаменттің мүдделерін қорғайды.

ХЫД директоры университеттің шетелдік серіктестерімен халықаралық құқықтық және нормативтік актілердің, бұйрықтардың, шарттардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

Жұмыс орындарында жоғары өнімді, сапалы еңбек үшін оңтайлы жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді;

ХЫД қызметкерлерінің Абай атындағы ҚазҰПУ Жарғысы мен нормативтік актілерін, соның ішінде Абай атындағы ҚазҰПУ ішкі тәртіп ережелерін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауын бақылайды;

ХЫД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді және оларды Үйлестіруші проректорға келісуге және Абай атындағы ҚазҰПУ ректорына бекітуге ұсынады;

Көрсетілген бағытқа жауап беретін Абай атындағы ҚазҰПУ құрылымдық бөлімімен бірлесіп ХЫД қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;

ХЫД кадрларын іріктеу және орналастыру, ХЫД қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және оларға тәртіптік жаза қолдану жөнінде ұсыныстар енгізеді;

ХЫД директоры келесіге жағдай жасайды:

1) университеттің халықаралық байланыстарын кеңейту және ұйымдастыру;

2) шетелде университеттік білім берудің жай-күйі мен даму перспективалары туралы жұмыс істейтін ұжым мен студенттерді хабардар ету;

3) халықаралық алмасуды, тағылымдамаларды ұйымдастыру арқылы профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыруға жәрдемдесу жолымен жүзеге асыру;

4) университетті әлемдік білім беру кеңістігіне тығыз интеграциялау бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

5) Абай атындағы ҚазҰПУ қызметінде алдыңғы қатарлы халықаралық білім беру стандарттарын ұйымдастыруға және енгізуге жәрдемдесу;

6) Абай атындағы ҚазҰПУ-ға халықаралық жобаларды тарту.

19. ХЫД директоры өз шешімдерін университет институттары үшін өкімдер, нұсқаулар түрінде немесе оның ұсынуы бойынша ректордың бұйрықтары, қызметтік жазбалар түрінде іске асырады.

20. ХЫД директорының қызметі:

1) Университеттің Даму стратегиясында көрсетілген ХЫД жұмысына қатысты индикаторлардың жұмысын ұйымдастыру және іске асырылуын бақылау;

2) ынтымақтастықты іске асыру мақсатында халықаралық серіктестермен және ҚР құзыретті органдарымен хат алмасуды, хаттамаларды жүргізуді қоса алғанда, келіссөздер, ресми және бейресми кездесулер жүргізу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және дайындау;

3) шетелдік жетекші университеттерде ғылыми-педагогикалық кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз ету;

4) жаңа ережелер мен талаптарды алу мақсатында" Болашақ «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ өкілдерімен байланысты қамтамасыз ету;

5) профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің халықаралық гранттарға, жобаларға, конкурстар мен алмасу бағдарламаларына қатысуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

Негізгі қызметтік міндеттері

Шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестік орнату, ағымдағы және әлеуетті әріптес жоғары оқу орындарынан келушілерді қабылдау:

- Университеттің институттары мен бөлімдеріне академиялық ұтқырлық бойынша халықаралық әріптестерді іздеуге көмек көрсету;

- Факультеттерге және басқа да бөлімдерге халықаралық гранттық жобалар саласындағы мүмкіндіктер бойынша ақпарат беру;

- Абай атындағы ҚазҰПУ университетінде ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарынан халықаралық делегацияларды қабылдау;

- Серіктестік желісін дамыту және ынтымақтастық мақсатында ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарына бару;

- Есептілік мерзімдерін сақтау;

- Медиа ресурстармен жұмыс істеу;

Басқа міндеттері: университеттегі түрлі мәдени және әлеуметтік іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында елшіліктермен/консулдықтармен байланыс орнату, халықаралық Департаменттің іс қағаздарын жүргізу, құжаттау және мұрағаттау

Халықаралық Департамент қызметкерлерінің бірі болмаған кезде халықаралық Департаменттің үздіксіз жұмысын қолдау және халықаралық Департаменттің клиенттерімен байланыс (студенттер, ата-аналар, сыртқы ұйымдар, ҒЖБМ және т. б.) халықаралық Департаменттің мүлкі мен бюджетіне қатысты жауапкершілікте болу

Университет ережелері мен қағидаларын сақтау, тікелей басшының тапсырмасы бойынша өзге де міндеттерді орындау

Іссапарларға шығу:

Іссапарларға дайын болу

Білімі:

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі

Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, бағыты, т.б.)

Департаменттің тиісті қызметі саласындағы жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем болмауы тиіс

Кәсіби құзыреттер:

Батыс білім беру жүйесін білу, шетелдік білім алушылармен ЖОО-да жұмыс тәжірибесі; мәдениетаралық құзыреттілік және коммуникациялық дағдылар.

Жеке құзыреттер мен қасиеттер:

Креативтілік, бастамашылдық, сервиске бағдарлану, ықыластылық, өзін-өзі ынталандыру және тез үйрену қабілеті, командада және өз бетінше жұмыс істей білу; жақсы ұйымдастырушылық дағдылар (жоспарлау және іске асыру); жұмыс кестесінен тыс жұмыс істеу мүмкіндігі; әріптестермен және білім алушылармен достық және тиімді жұмыс істей білу.

Жоғары тиімділік және қысқа мерзімде және қысыммен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Қарым-қатынас дағдылары мен өзара әрекеттесудің, тәртіптің маңыздылығын түсіну.

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (үміткер білуі тиіс тілдердің тізімі)

Қазақ, ағылшын және орыс тілдерін еркін меңгеру;

Компьютерлік дағдылар:

жетілдірілген дербес компьютер пайдаланушысы;

Түйіндемені қабылдау мерзімі:

Түйіндемелер 2023 жылдың 29 қарашасын қоса алғанда қабылданады

Байланыстағы тұлға:

hrteam@abaiuniversity.edu.kz