қазақша · русский · english
 
 
 

Candidate on Professor of Associate Professor

 

Abdimanapov Bahadurkhan Sharipovich (16.01.2023)

 

Tanzharikova Alua Vasilyevna (27.12.2022)


Zaurbekov Nurgali Sabyrovich (17.11.2022)

 

Taytorina Binur Adamovna (July 14, 2022)

 

Kaimuldinova Kulyash Duisenbaevna (July 14, 2022)

 

Abdimanapov Bahadurkhan Sharipovich (June 24, 2022)

 

Baykulova Aigerim Meirkhanovna (May 30, 2022)

 

Satemirova Darikha Amantayevna (December 8,2021)

 

Buribayev Yermek Abiltayevich (Novermber 25, 2021)

 

Tapalova Olga Bisenovna (Novermber 22, 2021)

 

Oshanova Nurjamal Turashkizi (Novermber 1, 2021)

 

Baigunakov Dosbol Suleimenuly ( October 21, 2021)

 

Zhundibaeva Turarkhan Nurmukhankyzy (June 3, 2021)

 

Seisenbekov Erlan Kenzhebaevich (June 2, 2021)

 

Sydykbayeva Aigul Jumanazarova (January 28, 2021)

 

Zaurbekov Nurgali Sabyrovich (December 26, 2020)


Sydykhov Bakhyt Dikambaevich (December 26, 2020)

 

Uaidullakyzy Elmira (December 28, 2020)

 

Koblanova Aiman ​​Zhilkibaevna (December 23, 2020)

 

Baidildina Adilya Manatovna (December 23, 2020)


Baltabayeva Zhanalyk Kylyshkyzy (December 23, 2020)

 

Tanzharykova Alua Vasilyevna (May 27, 2020)

 

Kalkayeva Nesibeley Bakitovna (May 25, 2020)

 

Zhunisova Mayra Abibullaevna (May 25, 2020)

 

Seisenbayeva Zhanar Aitbergenkyzy (Feburary 14, 2020)

 

Oshanova Nurzhamal Turashkyzy (Feburary 11, 2020)

 

Madalieva Zhanyl Kairzhanovna (Feburary 5, 2020)

 

Tleuzhanov Abdilkhan Kabdylkhanuly (January 24, 2020)

Balagazova Svetlana Tuleutaevna (August 27, 2019)

 

Iskakova Kulpash Amankyzy (June 3, 2019)

 

Baymolda Dosan (April 4, 2019)

 

Kalkayeva Nesibeley Bakitovna (April 4, 2019).

 

Sultanova Madina Ernestovna (April 2, 2019).


Shaigozova Janerke Nauryzbaevna (April 2, 2019).

 

Mombek Aliya Anuarbekovna (Feburary 26, 2019)


Seisenbayeva Zhanar Aitbergenkyzy (Feburary 26, 2019)

 

Zhunbaeva Turarhan Nurmukhanovna (Feburary 26, 2019)

 

Saduakas Gulbanu Temiriyazovna (November 11, 2018)


Akzholova Aktoty Toleumuratovna (November 11, 2018)

 

 

Professor

 

Zaurbekov Nurgali Sabyrovich (17.11.2022)

 

Mustafaev Erbolat Zhumashovich (September 28,2018)


Seralieva Aliya Mazhitovna (May 24, 2018)

Orazakinkyzy Farida  (May 24, 2018)

 

Shaibakova Damina Disengaleevna (April 27, 2018)

 

Esenova Kalbike Omirbaevna (Marсh 28, 2018)

 

Bisembaev Kuatbai (February 27, 2018)

 

Asylkhanova Meruert  ( May 29, 2017 )


Dzheksembekova Menshlu  ( May 29, 2017 ) 


Isabaуeva Darazha  ( May 29, 2017 ) 


Saudabayeva Gulmira  ( May 29, 2017 )


Aitbayeva Aigulym  (May 29, 2017)

 

Buribayev Yermek  (25.07.2016 )

 

Absatova Marfuga  (26.12. 2015)

 

Tlebayev Kairat     (26.12. 2015)

 

Zhirenov Sayan    (22.09.2016)

 

Narikbayeva Lora (27.10.2016)

4395