қазақша · русский · english
 
 
 

Applicants for the academic title of «Associate Professor» (associate professor)

 

Applicant`s full name

date

Link to documents

Saylibaeva Janel Yursunovna 28.05.2024 PDF, Word
Laiskhanov Shakhislam Uzakbaevich
23.04.2024 PDFWord  
Akkazin Yerzhan
15.03.2024 PDFWord 
Tanzharikova Alua
29.02.2024 PDF, Word 
Abisheva Onal Tokkulovna 
28.02.2024   PDFWord
Assilbayeva Fatima Bekmuratovna
05.02.2024  PDFWord
Mukatayeva Zhazira
19.01.2024  PDFWord
Kariyev Adlet
16.01.2024  PDFWord
Bizhanova Aigul Rabkhanovna 27.11.2023  PDFWord

Koshpenbetov Bakhytkali Mukhtarovich

24.08.2023

PDFWord

Uaydullakyzy Elmira

22.12.2022

 PDF

Nurzhanova Sazhila Abdisadykovna

22.12.2022

 PDF

Stambekova Asel Serkebayevna

22.12.2022

 PDF

Baykulova Aigerim Meirkhanovna

30.05.2022

 PDF

Satemirova Darikha Amantayevna

08.12.2021

 PDF

 

Applicants for the academic title of «Professor»

 

Applicant`s full name

date

Link to documents

Zhanbekov Khairulla Nyshanovich 27.05.2024 PDF, Word
Kaimuldinova Kulyash Duisenbaevna 09.04.2024

PDFWord 

Iskakova Kulpash Amanovna

19.09.2023 

PDFWord

Zaurbekov Nurgali Sabyrovich

17.11.2022

 PDF

Taytorina Binur Adamovna 

14.07.2022

 PDF

Buribayev Yermek Abiltayevich

25.11.2021

 PDF

Tapalova Olga Bisenovna

22.11.2021

 PDF