қазақша · русский · english
 
 
 
 Zhumabayeva Asia Eleupanovna
Head of department
Doctor of pedagogical sciences, Professor
Tole bi st, 31
 8-701-963-00-28, 12-09
aziya_e@mail.ru

 Amirova Amina Slyamkhanovna
Professor
Doctor of Pedagogical Sciences
Tole bi str.,31
 8-707-242-79-51
amirova57@mail.ru

  Arenova Assyl Khadyrzhanovna
Professor
Doctor of Pedagogical Sciences
31, Tole bi
 8-777-210-74-10
arssyl31@mail.ru

 Saduakas Gulbanu Temiriyazovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str.,31
 8-701-720-19-80
gulbanu_sadvakasova@mail.ru

 Akzholova Aktoty Toleumuratovna
Associate Professor
Candidate of philological sciences
Tole bi str.,31
 +7(727)291-84-09
aktoty_72@mail.ru

 Nurzhanova Sazhila Abdisadykovna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str. 31
 8-701-997-19-84
sajila@mail.ru

  Stambekova Assel Serkebayevna
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str. 31
 87473621318
stambekova_81@mail.ru

 Uaidullakyzy Elmira
Associate Professor
PhD doctor
Tole bi str.,31
 8-775-142-22-30
elmira_uaidulla@mail.ru

 Kdyrbaeva Azatgkul Akhmetovna
Associate Professor
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Tole bi str.,31
 8-707-169-26-27
akdyrbaeva@mail.ru

 Turalbayeva Almash Turganbayevna
Associate Professor
PhD doctor
Tole bi str.,31
 +77013419946
turalbaeva_a@mail.ru

 Uaisova Gulnar Inamatovna
Docent
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str.,31
 8-701-776-23-19
Uaisova54@mail.ru

 Lebedeva Larisa Anatolevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent
Tole bi str.,31
 8-777-281-86-23
larissalewk@mail.ru

 Akpayeva Assel Bakirovna
Docent
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str.,31
 8-777-214-17-15
akpayeva@mail.ru

 Safargaliyeva Aigul Iskakovna
Senior Lecturer
Candidate of Pedagogical Sciences
Tole bi str. 31
 8-778-439-23-75
aigul_saf@mail.ru

 Bazarbekova Rabiga Jolshievna
Senior Lecturer
Candidate of pedagogical sciences
Tole bi str., 31
 8-702-402-11-30
rabiga68@mail.ru

 Makhanova Asken Kabdrakhmanovna
Associate professor

Tole bi str., 31
 8-701-999-54-72
аsken57@mail.ru

 Kariyev Adlet Dyusembaevich
Senior Lecturer
Candidate of pedagogical sciences
Tole bi str., 31
 8–747-064-34-15
adlet.kariyev@gmail.com

 Umirbekova Akerke Nurlanbekovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str.,31
 8-701-272-33-27
akerkesha_85@mail.ru

 Zhunusbekova Aziza
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str., 31
 8-777-222-21-57
aziza.zhunusbekova@inbox.ru

 Sartayeva Nazgul Tashkenbaevna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi st, 31
 8-778-234-65-54
nazgul_88s@mail.ru

 Zhumabayeva Zhazira Amanzholkyzy
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi st, 31
 8-702-922-35-66
zhazi_29_09@mail.ru

 Zhumash Zhanara Erkinkyzy
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi st, 31
 8-778-116-91-16
zhanar83@bk.ru

 Astambaeva Zhupat Kanapyanovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str., 31
 8-777-299-26-77
zhupat66@mail.ru

 Omarova Gulnara Zholdasovna
Senior Lecturer
PhD doctor
Tole bi str., 31
 8-777-756-23-19
Gulnar-aidos@mail.ru

 Abdykadyrov Aidos Otarovich
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-777-756-23-19
gulnar-aidos@mail.ru

 Kamza Gauhar Baymyrzakyzy
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-708-974-27-27
kamza6565@mail.ru

 Ryabova Ekaterina Vladimirovna
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str.,31
 8-777-271-01-36
ek_rina@rambler.ru

 Zhankushkov Bauyrzhan Orazayevich
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-778-353-75-83
Zhannur_baurzhan_2012@mail.ru

 Kalbergenova Sholpan Bolatovna
Senior Lecturer
Master
Tole bi st, 31
 8-707-997-85-58
sholpan.kalbergenova@gmail.ru

 Arynova Gulzhanar Gabitkyzy
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-775-883-44-05
zhan1405@mail.ru

 Naimanova Dinara Mukhamediyanovna
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-777-656-55-57
dinara_2707@mail.ru

 Tynyskhanova Aiym
Senior Lecturer
Master of Pedagogical Sciences
Tole bi str., 31
 8-707-700-12-06
aiym_t.t@mail.ru

 Sarsenbayeva Gulnaz Khamidollayevna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str., 31
 8-777-413-87-34
gulnazsarsenbayeva09@gmail.com

 Bekbaeva Mariyam Temirgalievna
Senior Lecturer
Master
Tole bi str. 31
 8-777-264-86-56
bekbaeva.m@inbox.ru